Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Odrůda v nejvyšší pekařské kvalitě „E+“.
  • Mimořádná pekařská kvalita
  • Vysoký výnos kvalitního zrna
  • Zimovzdornost a mrazuvzdornost
  • Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám
  • Specialista na pozdní setí
POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní odrůda dosahující patřičně vysokých výnosů zrna, ovšem s tou nejvyšší možnou dosažitelnou pekařskou kvalitou. GENIUS je středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání.

OMEZENÍ ODRŮDY
Slabší odolnost k DTR
Nevhodná k setí po ječmeni

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou intenzitu pěstování, tak i do extenzivnějších technologií napříč celou ČR. GENIUS lze využít pro nejpozdnější termíny setí. Dobrou toleranci vykazuje k předplodinám, jako je např. pšenice či kukuřice, i když je třeba dodržet určitá agrotechnická pravidla.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
na úrovni „E“ odrůd velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
„E+“ (v Německu registrace jako E9)
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Objemová hmotnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od poloviny září do prvního týdne listopadu

Výsevek
Rané setí
rané setí není příliš vhodné
Optimální podmínky
320 - 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 - 400 zrn/m2
Velmi pozdní termíny setí
400 - 500 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
 
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenziv. pěstování) 140 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
 
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenziv. pěstování) 100 – 130 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l
Ethephonu nebo 0,2 l trinexapac. ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 21 – 28 v případě setí po obilovině podpořit odolnost k stéblolamu účinným fungicidem
 
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid
EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině
po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Špičkové výnosy v praxi - sklizeň 2016
Špičkové výnosy v praxi - sklizeň 2016
Špičkové výnosy ve špičkové kvalitě - sklizeň 2015
Špičkové výnosy ve špičkové kvalitě - sklizeň 2015