Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


TOP výnos, TOP kvalita, prostě TOP PALLAS
  • Velmi vysoký výnos
  • Vysoká plasticita
  • Výborné potravinářské parametry
  • Mrazuvzdornost
  • PCH1 – vysoká odolnost k stéblolamu
Polopozdní velmi výnosná a velmi kvalitní potravinářská pšenice, která od svých rodičů (SILENUS × TOBAK) podědila jen ty nejlepší vlastnosti. Rostliny jsou středně vzrůstné se střední odolností proti poléhání s dobrým a stabilním zdravotním stavem. Perfektních výsledků dosahuje zejména při řidším porostu. Je to typově klasová pšenice s ideální hustotou porostu 500–550 klasů/m2. Má střední až vyšší HTZ, dlouhý až velmi dlouhý klas s vysokým počtem nezadinových zrn. Proto i produktivita klasu je vysoká, na úrovni 1,8–1,9 g.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
PALLAS dosahuje špičkových výnosů v perfektní kvalitě zejména při řidších porostech. Díky vysoké plastičnosti nemá vyhraněné nároky na půdní podmínky, ani na termín setí. Po odrůdě TOBAK však excelentně reaguje zejména na rozdělení produkční dávky dusíku. Výraznou pozitivní reakci má též na raně kvalitativní hnojení dusíkem, kdy často zvedá HTZ i o 2–3 gramy.
 
VÝNOS ZRNA     VELMI VYSOKÝ
Ideální hustota porostu  nízká (500 – 550 klasů/m2)
Produktivita klasu vysoká (1,8 – 1,9 g)
Počet nezadinových zrn v klase vysoký (40 – 42 zrn)
HTZ středně vysoká až vysoká (44 – 46 g)

 
PEKAŘSKÁ JAKOST A
Pádové číslo vysoké (391 s)
Obsah NL 13,7 %
Sedimentační test 60 ml
Vaznost mouky 58,2 %
Objemová hmotnost vysoká (805 g/l)
Objem pečiva vysoký (584 ml)
Zdroj: registrace ÚKZÚZ
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnož. schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnož. schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
Velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A
Pádové číslo
Objemová hmotnost
Objem pečiva

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Fusarium klasu

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od první poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
250 – 280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 300 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 360 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
HNOJENÍ DUSÍKEM                                                                                                          150 – 180 kg N/ha (jarní aplik.)
Podzimní podpora (pozdní setí)                   EC 14 – 15 (1. – 3. pravý list);                     močovina 10 kg N/ha – podzimní aplikace
Odnožování (včetně Nmin)                          EC 21 – 28 (odnožování)                              30 – 35 kg N/ha (20 %)
Sloupkování – počátek                                EC 29 – 31 (počátek sloupkování)                 75 – 90 kg N/ha (50 %)
Sloupkování – vývoj                                     EC 32 – 35 (hlavní sloupkování)                   30 – 35 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)     EC 45 – 49 (praporec až praskání pochvy)  15 – 20 kg N/ha (10 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu                                              EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší infekční stav                     EC 51 azolový fungicid 200 g (např. prothioconazol)

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.