Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Mrazuvzdorný POTENZIAL.
  • Vysoký stabilní výnos 
  •  Vysoká plasticita
  •  Výborné stabilní potravinářské parametry
  •  Mrazuvzdornost
ASKABAN je velmi praktickou odrůdou. Splňuje nároky jak extenzívnějších farmářů, tedy pěstování na nižší úrovni vstupů, tak i těch farmářů, kteří vedou své porosty intenzivně. ASKABAN je navíc zdravou odrůdou. Tento typ odrůd je stále více žádán i s ohledem na nastupující omezení používání POR. Je podobně jako CHIRON schopen akumulovat do zrna bílkoviny i při nižším hnojení N.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A/E
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
Obsah NL

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 40 - 60 kg N/ha (30%)
sloupkování - počátek EC 29 - 32 (počátek sloupkování) 80 - 100 kg N/ha (60%)
pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 - 51 (počátk metání) 10 kg - 20 N/ha (10%)

Potřeba růstových regulátorů
střední a vyšší intenzita
EC 28-29 (konec odnožování) CCC 750 g do1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování), při vysoké intenzitě CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,5 l/ha
nebo v EC 33 pouze 0,4 l trinexapac. ethyl
nebo v EC 33 pouze 0,7 l mepiguat prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 - 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.