Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ozimá pšenice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

JOHNSON Krm


Stvořen pro špičkové výnosy a nejvyšší přírůstky.
  • AZOL FREE odrůda
  • Špičkové výnosy v krmné kvalitě
  • Mimořádně zdravý list i klas
  • Vysoká stres-odolnost
  • Vysoká odolnost proti poléhání
POPIS ODRŮDY
Polopozdní vyloženě krmná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. JOHNSON je typický širšími listy s velmi zdravou listovou plochou. JOHNSON tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn. To při průměrné hustotě 2,3 – 2,5 klasů na rostlinu a střední HTZ dává předpoklady dosáhnout špičkových výnosů zrna i v horších půdně-klimatických podmínkách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
JOHNSON nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování. Je tolerantní k raným i pozdnějším termínů setí. Je vhodný do lehčích půd a sušších lokalit. JOHNSON lze pěstovat v extenzivní technologii, ale stejně tak dobře dosahuje špičkových výnosůpři vyšší úrovni hnojení. Díky mimořádné odolnosti k významným chorobám pšenice a díky velmi dobré odolnosti proti poléhání farmář ušetří za nižší vstupy v POR.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
150 – 180 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat
prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
JOHNSON – nejvýnosnější krmná pšenice současnosti
JOHNSON – nejvýnosnější krmná pšenice současnosti

© Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, průměr všech výrobních oblastí, základní sortiment 2015–2017