Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

JOHNSON Krm


Stvořen pro špičkové výnosy a nejvyšší přírůstky.
  • Špičkové výnosy v krmné kvalitě
  • Mimořádně zdravý list i klas
  • Vysoká stres-odolnost
  • Vysoká odolnost proti poléhání
POPIS ODRŮDY
Polopozdní vyloženě krmná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. JOHNSON je typický širšími listy s velmi zdravou listovou plochou. JOHNSON tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn. To při průměrné hustotě 2,3 – 2,5 klasů na rostlinu a střední HTZ dává předpoklady dosáhnout špičkových výnosů zrna i v horších půdně-klimatických podmínkách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
JOHNSON nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování. Je tolerantní k raným i pozdnějším termínů setí. Je vhodný do lehčích půd a sušších lokalit. JOHNSON lze pěstovat v extenzivní technologii, ale stejně tak dobře dosahuje špičkových výnosůpři vyšší úrovni hnojení. Díky mimořádné odolnosti k významným chorobám pšenice a díky velmi dobré odolnosti proti poléhání farmář ušetří za nižší vstupy v POR.
 
VÝNOS ZRNA VELMI VYSOKÝ v ošetřené i neošetřené variantě
Ideální hustota porostu střední (600 klasů/m2)
Produktivita klasu vysoká (1,8 g)
Počet nezadinových zrn v klase velmi vysoký (45 zrn)
HTZ střední (42 g)

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
150 – 180 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat
prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
JOHNSON – nejvýnosnější krmná pšenice současnosti
JOHNSON – nejvýnosnější krmná pšenice současnosti

© Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, průměr všech výrobních oblastí, základní sortiment 2015–2017