Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Kulatá odrůda ve všech směrech.
  • AZOL FREE odrůda
  • Velmi vysoký výnos v raném sortimentu
  • Ranost
  • Pevné zdraví celé rostliny
POPIS ODRŮDY
PIRUETA je raná, mimořádně výnosná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje pevným zdravým kořenem a zdravou listovou plochou. Stejně tak je PIRUETA velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám. Typické je pro ní velmi rychlé nalévání zrna. Potravinářská kvalita je na úrovni E/A.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
PIRUETA je potravinářská pšenice, která se hodí všude tam, kde je vyžadováno rané setí a raná sklizeň. Všude tam, kde se od pšenice žádá vysoký výkon i při nižších vstupech hnojiv a fungicidní ochrany. Všude tam, kde se žádá dobrá zimovzdornost i mrazuvzdornost. V PIRUETĚ každý pěstitel nalezne tu svou ideální odrůdu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký výnos ve všech oblastech i variantách
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.) 180 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin)  EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování)  35 – 40 kg N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 35 – 40 kg N/ha (20 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.) 100 – 130 kg N/ha
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování)  30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek)  EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání)  30 – 40 kg N/ha (30 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit dle předplodiny, klimatických podmínek a infekčního stavu daného roku:

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (++)

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

© Zdroj: ÚKZÚZ 2018, podklady k registraci odrůdy, průměr lokalit raný sortiment; sklizeň 2016 – 2018