Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Kulatá odrůda ve všech směrech.
  • Velmi vysoký výnos v raném sortimentu
  • Ranost
  • Pevné zdraví celé rostliny
POPIS ODRŮDY
PIRUETA je raná, mimořádně výnosná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje pevným zdravým kořenem a zdravou listovou plochou. Stejně tak je PIRUETA velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám. Typické je pro ní velmi rychlé nalévání zrna. Potravinářská kvalita je na úrovni E/A.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
PIRUETA je potravinářská pšenice, která se hodí všude tam, kde je vyžadováno rané setí a raná sklizeň. Všude tam, kde se od pšenice žádá vysoký výkon i při nižších vstupech hnojiv a fungicidní ochrany. Všude tam, kde se žádá dobrá zimovzdornost i mrazuvzdornost. V PIRUETĚ každý pěstitel nalezne tu svou ideální odrůdu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký výnos ve všech oblastech i variantách
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.) 180 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin)  EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování)  35 – 40 kg N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 35 – 40 kg N/ha (20 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.) 100 – 130 kg N/ha
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování)  30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek)  EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání)  30 – 40 kg N/ha (30 %)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit dle předplodiny, klimatických podmínek a infekčního stavu daného roku:

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano (++)

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

© Zdroj: ÚKZÚZ 2018, podklady k registraci odrůdy, průměr lokalit raný sortiment; sklizeň 2016 – 2018