Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Nové TOP "Éčko" od Německa po Maďarsko.
  • TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
  • Výborné pekařské parametry
  • Mimořádná odolnost k fuzáriím v klase
  • Velmi dobrá mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
Velmi plastická pšenice, která byla vyšlechtěna pro podmínky střední Evropy s adaptací na přímořské i kontinentální podmínky. EXPO dosahuje vysokého výnosu zdravého zrna jak v intenzivní, tak i v extenzivní technologii pěstování, ovšem v pekařské kvalitě E a to ve všech parametrech. V kvalitě vyniká zejména vyšším obsahem bílkovin. Odrůda EXPO je středního až vyššího vzrůstu, střední hustoty porostu. Klas tvoří střední počet zrn s HTZ 48 g.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
EXPO je nová "Éčková" pšenice, která je díky své plastičnosti doporučena pro podmínky Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska. Z toho plyne její absolutní univerzálnost a tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování. Velmi dobře reaguje na intenzifi kační vstupy. Na druhé straně lze tuto odrůdu pěstovat i se 120 kg dusíku a jedním standardním fungicidem na praporcovém listu. Svojí plastičností se velmi podobá odrůdě PATRAS. Díky mimořádně dobré odolnosti k fuzáriím v klase lze odrůdu EXPO pěstovat po kukuřici a po pšenici.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký výnos
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
E

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.