Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Nové TOP "Éčko" od Německa po Maďarsko.
  • AZOL FREE odrůda
  • TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
  • Výborné pekařské parametry
  • Mimořádná odolnost k fuzáriím v klase
  • Velmi dobrá mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
Velmi plastická pšenice, která byla vyšlechtěna pro podmínky střední Evropy s adaptací na přímořské i kontinentální podmínky. EXPO dosahuje vysokého výnosu zdravého zrna jak v intenzivní, tak i v extenzivní technologii pěstování, ovšem v pekařské kvalitě E a to ve všech parametrech. V kvalitě vyniká zejména vyšším obsahem bílkovin. Odrůda EXPO je středního až vyššího vzrůstu, střední hustoty porostu. Klas tvoří střední počet zrn s HTZ 48 g.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
EXPO je nová "Éčková" pšenice, která je díky své plastičnosti doporučena pro podmínky Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska. Z toho plyne její absolutní univerzálnost a tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování. Velmi dobře reaguje na intenzifi kační vstupy. Na druhé straně lze tuto odrůdu pěstovat i se 120 kg dusíku a jedním standardním fungicidem na praporcovém listu. Svojí plastičností se velmi podobá odrůdě PATRAS. Díky mimořádně dobré odolnosti k fuzáriím v klase lze odrůdu EXPO pěstovat po kukuřici a po pšenici.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký výnos
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
E

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 1/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Deutsche Saatveredelung AG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.