Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BONANZA Krm


Nejlepší krmná pšenice.
  • Vynikající výnos zrna
  • Vysoká mrazuvzornost (8,3)
  • Pevné zdraví
  • Tolerance k pozdním termínům setí
POPIS ODRŮDY
BONANZA je další skvělá pšenice z ranku německého šlechtění. Odrůda středního vzrůstu, s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze sortimentu krmných pšenic (8,3 ÚKZÚZ 2011/2012). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po obilnině i kukuřici.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BONANZA je díky všem svým agrotechnickým vlastnostem jedinečnou krmnou odrůdou i z ekonomického hlediska.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký (104,7 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 20 – 30 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
0,2 l CCC+ 0,3 Ethephon nebo
0,2 l trinex. ethyl nebo 0,5 l
mepiqut + prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
BONANZA je od r. 2015 testována na výkrm kuřat. Daří se jí na jedničku. Již v prvním roce zkoušení dosahuje naprosto vynikajících parametrů IEV (index efektivnosti výkrmu) srovnatelných s doposud nejlepší odrůdou DROMOS.
Bonanza_graf.jpg
Bonanza_graf.jpg
Výborné výnosy v neošetřené variantě.
© ÚKZÚZ Brno 2015, Výnos zrna (%), Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2012 – 14, neošetřená varianta, vztaženo na kontrolní odrůdy Seladon a Elan.