Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ozimá pšenice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BONANZA Krm


Nová krmná pšenice na obzoru.
  • Vynikající výnos zrna
  • Vysoká mrazuvzornost (8,3)
  • Pevné zdraví
  • Tolerance k pozdním termínům setí
POPIS ODRŮDY
BONANZA je další skvělá pšenice z ranku německého šlechtění. Odrůda středního vzrůstu, s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze sortimentu krmných pšenic (8,3 ÚKZÚZ 2011/2012). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po obilnině i kukuřici.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BONANZA je díky všem svým agrotechnickým vlastnostem jedinečnou krmnou odrůdou i z ekonomického hlediska.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký (104,7 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 20 – 30 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
0,2 l CCC+ 0,3 Ethephon nebo
0,2 l trinex. ethyl nebo 0,5 l
mepiqut + prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
BONANZA je od r. 2015 testována na výkrm kuřat. Daří se jí na jedničku. Již v prvním roce zkoušení dosahuje naprosto vynikajících parametrů IEV (index efektivnosti výkrmu) srovnatelných s doposud nejlepší odrůdou DROMOS.
Bonanza_graf.jpg
Bonanza_graf.jpg
Výborné výnosy v neošetřené variantě.
© ÚKZÚZ Brno 2015, Výnos zrna (%), Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2012 – 14, neošetřená varianta, vztaženo na kontrolní odrůdy Seladon a Elan.