Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Jedinečnost v kvalitě, výnosu i zdraví.
  • Vysoký výnos zrna v E kvalitě
  • Vysoká mrazu i zimovzdornost
  • Vysoká tolerance k přísuškům
  • Špičkový zdravotní stav
POPIS ODRŮDY
Výnosná pšenice v „E“ kvalitě, s výborným zdravotním stavem, nízkého vzrůstu, s vysokou odolností proti poléhání a střední raností ke sklizni. ATHLON disponuje vysokou zimovzdorností i vysokou mrazuvzdorností.

OMEZENÍ ODRŮDY
Zamokření, chladné studené a těžké půdy
Citlivý na chlortoluron

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATHLON velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší lokality
, dosahuje hodnoty E pekařské kvality, avšak výrazně vyšších výnosů zrna než ostatní E pšenice. Jistotu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejména na lokalitách a v ročnících s vyšším tlakem chorob díky skvělému zdravotnímu stavu kořene, listu i klasu. Odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
střed rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
střed rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
E
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2
Pozdní setí
420 – 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 – 35 30 – 35 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 35 kg N/ha
(20 %)

Potřeba růstových regulátorů
(intenzivní pěstování)
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav (zej. fusarie klasu) EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Odolnost k chlortoluronu
Pozor! Citlivý na chlortoluron!

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Vynikající výsledky v praxi 2016
Vynikající výsledky v praxi 2016
ATHLON - zdravotní stav.jpg
ATHLON - zdravotní stav.jpg
Výjimečný zdravotní stav.