Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd


Jedinečnost v kvalitě, výnosu i zdraví.
  • Vysoký výnos zrna v E kvalitě
  • Vysoká mrazu i zimovzdornost
  • Vysoká tolerance k přísuškům
  • Špičkový zdravotní stav
POPIS ODRŮDY
Výnosná pšenice v „E“ kvalitě, s výborným zdravotním stavem, nízkého vzrůstu, s vysokou odolností proti poléhání a střední raností ke sklizni. ATHLON disponuje vysokou zimovzdorností i vysokou mrazuvzdorností.

OMEZENÍ ODRŮDY
Zamokření, chladné studené a těžké půdy
Citlivý na chlortoluron

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATHLON velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší lokality
, dosahuje hodnoty E pekařské kvality, avšak výrazně vyšších výnosů zrna než ostatní E pšenice. Jistotu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejména na lokalitách a v ročnících s vyšším tlakem chorob díky skvělému zdravotnímu stavu kořene, listu i klasu. Odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
střed rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
střed rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
E
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Plíseň sněžná

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od poloviny září do konce října

Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2
Pozdní setí
420 – 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 – 35 30 – 35 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 35 kg N/ha
(20 %)

Potřeba růstových regulátorů
(intenzivní pěstování)
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav (zej. fusarie klasu) EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Odolnost k chlortoluronu
Pozor! Citlivý na chlortoluron!

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Vynikající výsledky v praxi 2016
Vynikající výsledky v praxi 2016
ATHLON - zdravotní stav.jpg
ATHLON - zdravotní stav.jpg
Výjimečný zdravotní stav.