Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU HYCARDI B


Nejranější hybrid nejen do sucha
  • NOVINKA 2023
  • První osinatý hybrid
  • První z nové generace hybridů
  • První ke sklizni
SU HYCARDI je na světě prvním osinatým hybridem pšenice ozimé. Jedná se o velmi raný hybrid, který se vyznačuje velmi vysokou adaptabilitou k různým půdně-klimatickým podmínkám. Špičkových výsledků dosahuje na bonitně nejkvalitnějších půdách
a zároveň šlape na jedničku na lehkých půdách v suchých podmínkách pěstování a těžkých jílovitých půdách. SU HYCARDI má spolu se snadnou rajonizací také pozoruhodný zdravotní stav, který se vyznačuje vynikající odolností rzi pšeničné a velmi dobrou odolností vůči padlí, braničnatkám a fuzariózám klasu. Má také velmi dobrou odolnost rzi plevové. Rostliny SU HYCARDI jsou středního vzrůstu s dobrou odolností poléhání. Díky mimořádně produktivnímu osinatému klasu SU HYCARDI mohou heterózního efektu hybridních pšenic využít také pěstitelé v oblastech s vysokou aktivitou černé zvěře. Počáteční vývoj SU HYCARDI je velmi rychlý, což je důležité pro silné odnožené rostlin na podzim. Zároveň se SU HYCARDI vyznačuje velmi rychlým nástupem do jarní vegetace. Kombinace ranosti a zdravotního stavu SU HYCARDI je důležitou vlastností pro tvorbu špičkových výnosů extenzivnějších a také intenzivních technologií pěstování. Z hlediska kvality se jedná o chlebovou pšenici se stabilním číslem poklesu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
S ohledem na velmi rychlý podzimní vývoj rostlin SU HYCARDI lze termín setí oddálit, v porovnání se zvyklostmi s jinými hybridy pšenice, do období října. Pozdějším termínem setí tak lze snížit riziko napadení virovými přenašeči. Monitoring a případná ochrana při výskytu virových
přenašečů zůstává důležitou zejména v případě dlouhého teplého podzimu stejně jako v případě konvenčních liniových odrůd ozimé pšenice (či ječmene). Hustotu výsevku SU HYCARDI je důležité zvolit s ohledem na termín setí na úrovni 110–150 semen/m2. Na podzim lze podpořit odnožování rostlin regulací porostu navzdory velmi silné odnožovací schopnosti rostlin SU HYCARDI. Jarní regenerační přihnojení a případná aplikace CCC v případě řidších porostů je již standardním technologickým postupem jako u konvenčních odrůd. V případě bujných, hustých porostů a v souvislosti s vydatnými jarními srážkami a bonitně kvalitními půdami je vhodné porost regulovat proti poléhání. K aplikaci morforegulátorů růstu ve fázi BBCH 29-39 je nutné přistupovat obezřetně a volit spíše nižší dávky s ohledem na průběh počasí. SU HYCARDI je potravinářská pšenice. Pro zajištění špičkových výnosů v požadované chlebové kvalitě je vhodné fungicidní ošetření praporcového listu a klasu zejména při pěstování po obilnině a kukuřici.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
Velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Na úrovni chlebových pšenic

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 20. září do 25. října

Výsevek
Rané setí
120–150 zrn/m2
Optimální podmínky
150 zrn/m2
Pozdní setí
nad 150 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
HNOJENÍ DUSÍKEM                                      Rozdělení celkové dávky N
Regenerace                                                   EC 21–25 (odnožování - jaro)           40 %
Produkční hnojení                                          EC 29–31 (poč. sloupkování)           30 %
                                                                       EC 32–35 (pol. sloupkování)            30 %

Podmínky sucha
V sušších podmínkách a na lehkých půdách doporučujeme upřednostnit ranější termíny aplikace hnojiv a volit hnojiva s postupným zpřístupňováním dusíku.
Produkční dávky lze spojit do jediné!

Potřeba růstových regulátorů
střední (intenzivní pěstování)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku padlí
EC 30–59 dle infekčního tlaku posunout do pozdnějších fází
EC 61–69 pouze při vysokém infekčním tlaku

Vhodnost po obilovině
ano
Vhodnost po kukuřici
ne
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.