Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYDROCK B


Kde chybí voda, nesmí chybět HYDROCK!
  • Vynikající výnos (nejvýnosnější 2018–2020)*
  • Mimořádná stabilita v suchu
  • Velmi raná sklizeň
  • Excelentní odolnost fuzáriím
POPIS HYBRIDU
HYDROCK je nově registrovaný velmi raný hybrid, který plnohodnotně nahrazuje starší odrůdu Hybiza a nabízí pěstitelům lepší výnos, kvalitu, zdravotní stav a ještě robustnější porost s vyšší odolností přísuškům při stejné ranosti. Tříletým registračním řízením ÚKZÚZ (2018–2020) prošel jako nejvýnosnější odrůda raného sortimentu s velmi komplexním zdravím listů a klasu a se spolehlivou odolností proti poléhání. Hybrid nabízí řešení do oblastí s lehkými půdami a s časným nástupem jarních přísušků. Nadstandardní odolnost fuzáriím a nízká kumulace DON
v zrně zajišťují HYDROCKU budoucnost i po zákazu hlavních přípravků pro ošetření klasu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYDROCK má výhodu v sušších a teplých oblastech. Díky ranosti dobře využije zimní vláhu, lépe odolá nástupu sucha v květnu až červnu a jde dříve ke sklizni. Má široké okno pro setí, vyhovují mu i střední až pozdnější termíny (cca 20. 9. – 10. 10.). Ty doporučujeme v teplejších oblastech, kde by bujný podzimní růst mohl snížit odolnost porostu vůči mrazu. Již na podzim doporučujeme ošetřit porost proti křísům, případně přihnojit a regulovat. Na jaře doporučujeme časnou regenerační dávku hnojení a následně u řidších porostů dobře načasovat aplikaci CCC pro podporu odnožování. Pokud je u náchylnějších odrůd zvýšený výskyt padlí, je vhodné HYDROCK sledovat a případně ošetřit. Vůči ostatním chorobám má velmi komplexní odolnost a ošetřování doporučujeme přizpůsobit infekčnímu tlaku. HYDROCK má nadstandardní odolnost klasovým chorobám a vykazuje nízkou kumulaci DON i při umělé infekci. Rostliny jsou krátké s vysokou odolností poléhání, k morforegulaci doporučujeme přistupovat citlivě a volit nižší dávky s ohledem na kondici porostu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký (107 % / 106 %; ÚKZÚZ 2018-2020)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Kvalita na úrovni potravinářských pšenic (B). Dusíkaté látky (B) 12,9%, objemová hmotnost (B) 788 g/la a pádové číslo (B) 320 s, hodnota sed. testu (A) 46 ml.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.