Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYKING B/C


Král českých polí.
  • Mimořádný výnos zrna 112,6 %
  • Ranost
  • Zdravá listová plocha
  • Vysoká odolnost poléhání

POPIS HYBRIDU
Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje svým výnosem zrna. Výnos je tvořen zejména velmi vysokým počtem zrn v klasu a střední až vyšší HTZ. Odrůda má velmi dobrou odolnost vůči chorobám, výbornou odolnost poléhání. Má vynikající stresuodolnost.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYKING je velmi plastický hybrid s tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej pěstovat na bonitně lepších pozemcích v režimu vysoké intenzity, stejně tak i na velmi špatných pozemcích. Pro odrůdu HYKING platí stejné zásady jako pro ostatní hybridní pšenice. Přestože má poměrně široké okno pro setí, doporučujeme včasné setí do hloubky cca 2–3 cm. Při raných termínech setí je samozřejmostí také podzimní ošetření proti přenašečům viróz. Po obilní předplodině je potřeba zvážit ošetření fungicidem s cílem podchytit choroby pat stébel. HYKING má výbornou odolnost proti listovým chorobám a ošetření proto provádějte s ohledem na infekční tlak. Výnos vytváří HYKING převážně délkou klasu (počtem zrn) a HTZ, porost vytváří spíše řidší. Z hlediska výživy proto zajistěte dostatečný přísun dusíku na počátku sloupkování. Produkční hnojení by mělo tvořit cca 50 % celkového normativu, dávka může být dělená. Pro produkci zrna v potravinářské kvalitě je potřeba kvůli přirozeně nižšímu obsahu dusíkatých látek v zrnu neopomenout kvalitativní dávku hnojení a obsah NL v zrně podpořit.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
mimořádně výnosná hybridní pšenice
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
V České republice má Hyking kvalitatovní parametry číslo poklesu a vaznost mouky na úrovni E, A. Dusíkaté látky, objemová hmotnost a Zelenyho test na úrovni B, objem pečiva C.

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

od 10. září do 10. října


Výsevek
Rané setí
110 – 130 zrn/m2
Optimální podmínky
130 – 160 zrn/m2
Pozdní setí
nad 160 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování – jaro) 40 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 (1. kolénko) 60 – 120 kg N/ha
  EC 31 – 32 (1. – 2. kolénko) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 (plný praporec) 30 kg N/ha
Při pěstování pro krmné účely lze vynechat.

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
čistý trinexapac. ethyl 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

EC 29 – 32 V případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu účinným fungicidem
EC 30 – 59 Širokospektrální fungicid dle infekčního tlaku
EC 61 – 69 Zvážit ošetření přípravkem na bázi azolu


Vhodnost po obilovině
ano (+)
Vhodnost po kukuřici
ne
Odolnost k chlortoluronu
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.