Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYKING B/C


Král českých polí.
  • Mimořádný výnos zrna 112,6 %
  • Ranost
  • Zdravá listová plocha
  • Vysoká odolnost poléhání

POPIS HYBRIDU
Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje svým výnosem zrna. Výnos je tvořen zejména velmi vysokým počtem zrn v klasu a střední až vyšší HTZ. Odrůda má velmi dobrou odolnost vůči chorobám, výbornou odolnost poléhání. Má vynikající stresuodolnost.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYKING je velmi plastický hybrid s tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej pěstovat na bonitně lepších pozemcích v režimu vysoké intenzity, stejně tak i na velmi špatných pozemcích. Pro odrůdu HYKING platí stejné zásady jako pro ostatní hybridní pšenice. Přestože má poměrně široké okno pro setí, doporučujeme včasné setí do hloubky cca 2–3 cm. Při raných termínech setí je samozřejmostí také podzimní ošetření proti přenašečům viróz. Po obilní předplodině je potřeba zvážit ošetření fungicidem s cílem podchytit choroby pat stébel. HYKING má výbornou odolnost proti listovým chorobám a ošetření proto provádějte s ohledem na infekční tlak. Výnos vytváří HYKING převážně délkou klasu (počtem zrn) a HTZ, porost vytváří spíše řidší. Z hlediska výživy proto zajistěte dostatečný přísun dusíku na počátku sloupkování. Produkční hnojení by mělo tvořit cca 50 % celkového normativu, dávka může být dělená. Pro produkci zrna v potravinářské kvalitě je potřeba kvůli přirozeně nižšímu obsahu dusíkatých látek v zrnu neopomenout kvalitativní dávku hnojení a obsah NL v zrně podpořit.
 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Vývoj
Výška rostlin
Metání
Zrání
Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Výnos zrna
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Pekařská kvalita
Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Šlechtitel
SAATEN-UNION Recherche SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Výsevek
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setíVhodnost po obilovině
Vhodnost po kukuřici
Odolnost k chlortoluronu


Šlechtitel
SAATEN-UNION Recherche SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.