Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog JARO 2019
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog SÓJA 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYMACK A


Velmi dobrá pekařská kvalita a stres-tolerance.
  • Velmi vysoký výnos zrna i v méně příznivých podmínkách
  • Zajištění dobré pekařské kvality

POPIS HYBRIDU
Středně raný až polopozdní hybrid pšenice ozimé s mimořádně výkonným kořenovým systémem.
HYMACK je středního až vyššího vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání. Disponuje dobrým zdravotním stavem jak stébla a listu, tak i velmi dobrou odolností k chorobám klasu. Zimovzdornost je dobrá a tolerance k obilní předplodině je vysoká.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYMACK je velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou a i tam HYMACK zajistí velmi slušné výnosy kvalitního zrna. Za podmínek předpokládajících vysoké až velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout patřičně vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu dusíku. HYMACK lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším, s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí s ohledem na velmi nízké výsevky je nutno minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYMACK pekařské parametry na úrovni kvality A. Zejména parametry objemová hmotnost a pádové číslo jsou vysoké.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

dle výrobní oblasti od 10. září do 20. října


Výsevek
Rané setí
100 – 130 zrn/m2
Optimální podmínky
130 – 180 zrn/m2
Pozdní setí
180 – 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzívním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetně Nmin

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání) 40 – 50 kg N/ha; při velmi vysokých výnosech v žádném případě neopomenout

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak
EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu
EC 55/65 přípravek na bázi azolu


Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.