Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYBERY A


Nejzdravější hybridní pšenice.
  • Velmi vysoký výnos zrna i v méně příznivých podmínkách
  • Zajištění dobré pekařské kvality
  • Stres-tolerance
  • Vynikající zdravotní stav

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím zdravotním stavem. HYBERY je středního až vyššího vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. HYBERY zajišťuje pěstiteli vysokou odolnost ke všem významným chorobám stébla, listu i klasu po celou dobu vegetace. Zimovzdornost je u hybridu HYBERY dobrá až velmi dobrá. Odolnost k přísuškům je vysoká až velmi vysoká.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBERY je velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou a i tam HYBERY zajistí velmi slušné výnosy kvalitního zrna. Za podmínek předpokládajících vysoké až velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout patřičně vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu dusíku. HYBERY, stejně jako ostatní hybridy, lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším, s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYBERY pekařské parametry na úrovni kvality A. Zejména parametry pádové číslo, Zelenyho test a objemová hmotnost jsou vysoké.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

dle výrobní oblasti od 5. září do 20. října


Výsevek
Rané setí
120 – 150 zrn/m2
Optimální podmínky
150 – 180 zrn/m2
Pozdní setí
180 – 220 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzívním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetně Nmin
 

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání) 40 – 50 kg N/ha; při velmi vysokých výnosech
v žádném případě neopomenout

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

zvážit základní fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku a vysoké
intenzity pěstování


Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.