Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYBERY A


Nejzdravější hybridní pšenice.
  • Velmi vysoký výnos zrna i v méně příznivých podmínkách
  • Zajištění dobré pekařské kvality
  • Stres-tolerance
  • Vynikající zdravotní stav

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím zdravotním stavem. HYBERY je středního až vyššího vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. HYBERY zajišťuje pěstiteli vysokou odolnost ke všem významným chorobám stébla, listu i klasu po celou dobu vegetace. Zimovzdornost je u hybridu HYBERY dobrá až velmi dobrá. Odolnost k přísuškům je vysoká až velmi vysoká.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBERY je velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou a i tam HYBERY zajistí velmi slušné výnosy kvalitního zrna. Za podmínek předpokládajících vysoké až velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout patřičně vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu dusíku. HYBERY, stejně jako ostatní hybridy, lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším, s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.


Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYBERY pekařské parametry na úrovni kvality A. Zejména parametry pádové číslo, Zelenyho test a objemová hmotnost jsou vysoké.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí

dle výrobní oblasti od 5. září do 20. října


Výsevek
Rané setí
120 – 150 zrn/m2
Optimální podmínky
150 – 180 zrn/m2
Pozdní setí
180 – 220 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem

Při intenzívním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetně Nmin
 

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha
  EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání) 40 – 50 kg N/ha; při velmi vysokých výnosech
v žádném případě neopomenout

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření

zvážit základní fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku a vysoké
intenzity pěstování


Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ano

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.