Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU CRUMBER S 270 Z 270


Výnos, kvalita a stabilita
  • NOVINKA 2023 na vyzkoušení
  • stabilní výnosy kvalitní hmoty (BSA Německo: 8)
  • vysoká fl exibilita využití – siláž, zrno, CCM
  • vysoká adaptabilita a strestolerance
  • STAY GREEN
SU CRUMBER je novým nepřehlédnutelným hybridem s velmi fl exibilním využitím na vysoce kvalitní siláž, vlhké zrno či suché zrno. Vysokou kvalitu siláže pro krmné účely zajišťuje kombinace bujného olistění vysokých rostlin s mohutnou palicí pro vysoký podíl zrna v řezance. STAY GREEN hybridu zajišťuje dostatečně dlouhé sklizňové okno také v době přísušků. S ohledem na špičkový výnos je SU CRUMBER velmi vhodný také pro využití v bioplynových stanicích. SU CRUMBER je ideální na zrno zejména za účelem silážování vlhkého zrna (CCM).

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Zrno
7 - 7,5
Poznámka
Hybrid s velmi fl exibilním využitím na vysoce kvalitní siláž, vlhké zrno či suché zrno.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SU CRUMBER nemá vyhraněné nároky na půdně klimatické podmínky. Výborně zvládá také lehké, přísuškové lokality. Při pěstování na zrno či vlhké zrno je vhodná hustota porostu 70 000 – 75 000 rostlin na ha. Hybrid výborně reaguje na zvýšení hustoty porostu (80 000 – 90 000 rostlin na ha) nárůstem hmoty.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.