Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

THERMIC S 210 Z 220


Ranost, výnos, kvalita
  • NOVINKA 2023 na vyzkoušení
  • velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality
  • siláž pro krmné účely a BPS
  • velmi rychlý počáteční vývoj
  • vysoká odolnost přísušku
  • STAY GREEN
THERMIC je tříliniový velmi raný hybrid určený k produkci siláže vysoké kvality pro krmné účely a s ohledem na výnosy hmoty také pro bioplynové stanice. Hybrid pochází ze stejného šlechtění jako velmi úspěšný hybrid KORYNT, avšak habitem a raností lze THERMIC přirovnat k matadoru českých polí SULANO. THERMIC se vyznačuje velmi vysokými rostlinami se špičkovým olistěním v kombinaci s mohutnou a zavalitou palicí. Kombinace těchto parametrů zajišťuje vynikající výnosy hmoty s vysokou stravitelností a s vysokým obsahem škrobu. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin zajišťuje hospodárné využití půdní vláhy pro tvorbu kořenů a nadzemních částí rostlin v letech s časným nástupem přísušků či při setí po senážním žitě. THERMIC se vyznačuje vysokou přizpůsobivostí různým půdním podmínkám a různému průběhu počasí jednotlivých let. S ohledem na svoji suchovzdornost je THERMIC velmi vhodný také na lehké půdy s vysokým rizikem přísušku. Je také vynikající volbou pro všechny pěstitele velmi raných hybridů.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
Hybrid určený k produkci siláže vysoké kvality pro krmné účely a s ohledem na výnosy hmoty také pro bioplynové stanice.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
Hustotou porostu lze regulovat poměr výnos/kvalita siláže. Pro vyšší kvalitu a při běžném termínu setí je vhodná hustota porostu 80 000 – 85 000 rostlin na ha. Pro vyšší výnos či při setí po senážním žitě je velmi vhodné počet rostlin navýšit až na 95 000 jedinců na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.