Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

TIGUAN S 260


Na prvním místě výnos kvalitní hmoty
  • NOVINKA 2023
  • gigantické rostliny pro produkci kvalitní hmoty
  • bez náchylnosti k podesychání v době přísušku
  • STAY GREEN
TIGUAN je mimořádně vzrůstným tříliniovým hybridem, který navazuje na šlechtění hybridu SUPOD. TIGUAN je pečlivou selekcí vylepšen ve výnosu hmoty, obsahu škrobu a odolnosti k přísušku. Gigantické rostliny s velmi silným olistěním jsou určeny k produkci kvalitní siláže pro krmné účely a bioplynové stanice. Silně vyvinuté olistění v kombinaci se STAY GREEN efektem zajišťuje kvalitní řezanku s významně vylepšenou stravitelností siláže také v případě výskytu přísušku v době sklizně. Obsah škrobu je na střední úrovni. Významně vylepšená odolnost proti podesychání stabilizuje obsah sušiny v době sklizně a poskytuje tak stabilní sklizňové okno. TIGUAN je přizpůsobivým hybridem různým půdně-klimatickým podmínkám BVO a OVO. TIGUAN má své místo na všech podnicích, kde jde především o výnos hmoty.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Poznámka
Výnos hmoty, obsah škrobu a odolnosti k přísušku. Gigantické rostliny s velmi silným olistěním.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
Vzhledem k výšce rostlin porosty nepřehušťovat! Doporučený počet rostlin je 80 000 až 90 000 na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.