Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUDRESS (AIC17C002) S 250 Z 260Nová, vylepšená SURTERRA!
  • produkce vysoce kvalitní krmné siláže
  • skvěle dozrňující palice
  • silný STAY GREEN
  • významně vylepšený výnos kvalitní hmoty
SUDRESS je novou vylepšenou SURTERROU. SUDRESS najde své místo na farmách za účelem výroby kvalitní energeticky bohaté a vysoce stravitelné silážní hmoty pro krmné účely. Siláž SUDRESS je s vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností určená pro krmné účely. Kvalitu siláže vylepšuje a udržuje silný STAY GREEN, který zachovává vysokou stravitelnost bohatého olistění a pozitivně ovlivňuje obsah škrobu v siláži. Vzhledem k vysokým výnosům hmoty je SUDRESS vhodný také pro BPS. SUDRESS má velmi rychlý počáteční vývoj a je nenáročný na rajonizace. Je velmi vhodný také na výsušné pozemky, kde je výborně adaptován na stres vyvolávající sucho. V těchto podmínkách pěstitelé ocení silný STAY GREEN. SUDRESS lze úspěšně pěstovat také na zrno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M (Z) / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 8,5
Zrno
7 - 7,5
Poznámka
Nová vylepšená SURTERRA. Poskytuje kvalitní a vysoce stravitelnou silážní hmotu pro krmné účely. Vhodný také pro BPS. Velmi rychlý počáteční vývoj, nenáročný na rajonizaci. STAY GREEN hybrid výborně adaptovaný na stres vyvolaný suchem.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.