Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog odrůd jaro 2019
Katalog PODZIM 2018
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení *: Aktuální list Kompletní informace

SUCORN DS1710 / DS21200C S 290 Z 290


NOVINKA 2018
  • vzrůstný porost, bujné olistění, silné palice
  • STAY GREEN
  • vysoká odolnost přísuškům
  • vysoká kvalita siláže
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
SUCORN je na první pohled unikátním hybridem. Velmi vysoké rostliny, špičkové olistění, silné, výborně dozrňující palice tvoří dojem neuvěřitelně kompaktního porostu. Charakteristické velmi široké a velmi dlouhé listy dokonale uzavírají porost a pomáhají tak zabránit neproduktivnímu výparu vody z půdy v průběhu suchých dní. Vzhledem k velmi rychlému vývoji rostlin SUCORN uzavírá porost velmi rychle. Kombinace špičkového olistění a silných, výborně dozrňujících palic zajišťuje vysokou kvalitu siláže charakteristickou vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností organické hmoty. Typem zrna je to mezityp až zub. SUCORN je jednoduchý hybrid. Z agronomických vlastností je třeba zdůraznit velmi rychlý počáteční vývoj, časné zapojení porostu, vysokou odolnost přísuškům a pevné zdraví stonků, listů i palic. STAY GREEN efekt je hodnocený známkou 7.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Zrno
7,5 – 8

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUCORN je plastickým hybridem ideálním pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO na siláž a na zrno. Hustotu silážního porostu je důležité volit na základě místních zkušeností na úrovní 80 až 90 000 rostlin na ha. Při pěstování na zrno je vhodné výsevek ponížit na úroveň 75 – 80 000 rostlin na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.