Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUCORN DS1710 / DS21200C S 290 Z 290


NOVINKA 2018
  • vzrůstný porost, bujné olistění, silné palice
  • STAY GREEN
  • vysoká odolnost přísuškům
  • vysoká kvalita siláže
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
SUCORN je na první pohled unikátním hybridem. Velmi vysoké rostliny, špičkové olistění, silné, výborně dozrňující palice tvoří dojem neuvěřitelně kompaktního porostu. Charakteristické velmi široké a velmi dlouhé listy dokonale uzavírají porost a pomáhají tak zabránit neproduktivnímu výparu vody z půdy v průběhu suchých dní. Vzhledem k velmi rychlému vývoji rostlin SUCORN uzavírá porost velmi rychle. Kombinace špičkového olistění a silných, výborně dozrňujících palic zajišťuje vysokou kvalitu siláže charakteristickou vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností organické hmoty. Typem zrna je to mezityp až zub. SUCORN je jednoduchý hybrid. Z agronomických vlastností je třeba zdůraznit velmi rychlý počáteční vývoj, časné zapojení porostu, vysokou odolnost přísuškům a pevné zdraví stonků, listů i palic. STAY GREEN efekt je hodnocený známkou 7.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Zrno
7,5 – 8

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUCORN je plastickým hybridem ideálním pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO na siláž a na zrno. Hustotu silážního porostu je důležité volit na základě místních zkušeností na úrovní 80 až 90 000 rostlin na ha. Při pěstování na zrno je vhodné výsevek ponížit na úroveň 75 – 80 000 rostlin na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.