Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

NEUTRINO S 240 Z 240NOVINKA 2019
Výnos především.
  • zcela nová genetika
  • TOP výnos kvalitní hmoty (BSA: 9)
  • vysoká adaptabilita, strestolerance a plasticita (extenzita/intenzita)
  • znamenitý výnos bioplynu
NEUTRINO je zcela nový jednoduchý hybrid (single cross) z nové generace šlechtění. Tato nová genetika zajišťuje špičkové výnosy suché hmoty (BSA Německo 2017 hodnoceno známkou 9). Nová genetika hybridu NEUTRINO přináší vysokou adaptabilitu různým půdním podmínkám a strestoleranci. NEUTRINO je velmi plastickým hybridem vhodným v závislosti na půdně-klimatických podmínkách jak do intenzivních, tak do extenzivních technologií pěstování. Hybrid je vhodný jak na lehké půdy, tak na těžké půdy. Disponuje vysokou odolností chladu v průběhu počátečního vývoje a vysokou odolností přísuškům v průběhu vegetace. NEUTRINO je silážním hybridem vhodným z hlediska výnosů hmoty a její kvality pro produkci bioplynu, stejně tak lze NEUTRINO úspěšně pěstovat pro krmné účely. NEUTRINO je vzrůstný, bohatě olistěný hybrid s erektivním postavením listů. Špičkově dozrňující palice jsou v kombinaci s vysokým podílem zelené hmoty zárukou středně vysokého obsahu škrobu a středně vysoké stravitelnosti organické hmoty. Z hlediska produkce bioplynu NEUTRINO dosahuje znamenitých výsledků. Výnos bioplynu je hodnocen vynikající známkou 7,0 (BSA Německo 2017) a patří tak k nejlepším bioplynovým hybridům raného sortimentu BSA.
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M (Z) / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8,5 - 9,5
Zrno
7,5
Poznámka
Vyšlechtěno pro energii. Velmi vysoké a výborně olistěné rostliny s erektivně postavenými listy. Výborně dozrňující palice jsou zárukou středně vysokého obsahu škrobu. Nová genetika pro bioplynové stanice.
 

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
NEUTRINO je vysoce adaptabilním hybridem k různým půdně-klimatickým podmínkám pěstování, vhodným pro intenzivní i extenzivní technologie. Hustotu porostu lze volit v závislosti na podmínkách pěstování a zvyklostech na úrovni 85 – 95 000 rostlin/ha. V případě nadprodukce silážní hmoty lze sklízet hybrid NEUTRINO také na zrno. Typem zrna je NEUTRINO mezityp až zub.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.