Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

NEUTRINO S 240 Z 240NOVINKA 2019
Výnos především.
  • zcela nová genetika
  • TOP výnos kvalitní hmoty (BSA: 9)
  • vysoká adaptabilita, strestolerance a plasticita (extenzita/intenzita)
  • znamenitý výnos bioplynu
NEUTRINO je zcela nový jednoduchý hybrid (single cross) z nové generace šlechtění. Tato nová genetika zajišťuje špičkové výnosy suché hmoty (BSA Německo 2017 hodnoceno známkou 9). Nová genetika hybridu NEUTRINO přináší vysokou adaptabilitu různým půdním podmínkám a strestoleranci. NEUTRINO je velmi plastickým hybridem vhodným v závislosti na půdně-klimatických podmínkách jak do intenzivních, tak do extenzivních technologií pěstování. Hybrid je vhodný jak na lehké půdy, tak na těžké půdy. Disponuje vysokou odolností chladu v průběhu počátečního vývoje a vysokou odolností přísuškům v průběhu vegetace. NEUTRINO je silážním hybridem vhodným z hlediska výnosů hmoty a její kvality pro produkci bioplynu, stejně tak lze NEUTRINO úspěšně pěstovat pro krmné účely. NEUTRINO je vzrůstný, bohatě olistěný hybrid s erektivním postavením listů. Špičkově dozrňující palice jsou v kombinaci s vysokým podílem zelené hmoty zárukou středně vysokého obsahu škrobu a středně vysoké stravitelnosti organické hmoty. Z hlediska produkce bioplynu NEUTRINO dosahuje znamenitých výsledků. Výnos bioplynu je hodnocen vynikající známkou 7,0 (BSA Německo 2017) a patří tak k nejlepším bioplynovým hybridům raného sortimentu BSA.
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M (Z) / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8,5 - 9,5
Zrno
7,5
Poznámka
Vyšlechtěno pro energii. Velmi vysoké a výborně olistěné rostliny s erektivně postavenými listy. Výborně dozrňující palice jsou zárukou středně vysokého obsahu škrobu. Nová genetika pro bioplynové stanice.
 

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
NEUTRINO je vysoce adaptabilním hybridem k různým půdně-klimatickým podmínkám pěstování, vhodným pro intenzivní i extenzivní technologie. Hustotu porostu lze volit v závislosti na podmínkách pěstování a zvyklostech na úrovni 85 – 95 000 rostlin/ha. V případě nadprodukce silážní hmoty lze sklízet hybrid NEUTRINO také na zrno. Typem zrna je NEUTRINO mezityp až zub.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.