Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2018
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog JARO 2018
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUSETTA S 220 Z 230

Siláž, Zrno, Bioplyn


Plasticita, stabilita, flexibilita.
  • špičkový výnos kvalitní silážní hmoty
  • vhodný také na studená, vlhká stanoviště, těžké půdy
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
  • velmi vzrůstný hybrid s bohatým olistěním
SUSETTA je nový velmi raný dvouliniový hybrid disponující mimořádnou plasticitou v různých půdních podmínkách. Neoddiskutovatelnou vlastností je tolerance vlhkých a chladných stanovišť a těžkých půd. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Za dobrých vláhových podmínek dorůstá výšky přes 3 metry (ÚKZÚZ 2016: 313 cm). Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je hybridem vhodným na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností vůči fuzariózám palic (8,3). SUSETTA byla úspěšně registrována v ČR na základě výsledků ze suchého roku 2015 a pro pěstitele výborného roku 2016. O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015–2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je mimořádně plastický hybrid dosahující mezinárodně výborných výsledků na siláž i na zrno.

Špičkový výnos hmoty
v kombinaci se středně vysokým obsahem škrobu, středně vysokou stravitelností organické hmoty a střední stravitelností vlákniny jsou zárukou kvalitní siláže pro krmné účely a bioplyn. Rostliny SUSETTA také vykazují dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně. V případě dostatku siláže můžete SUSETTU sklidit na zrno. SUSETTA byla v ČR ověřena také na produkci zrna s průměrným výnosem v suchém roce 2015 9,2 t/ha (100,1 %) a 2016 13,3 t/ha (101,5 %) (ÚKZÚZ 2015–2016).
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.