Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUSETTA S 220 Z 230Plasticita, stabilita, flexibilita.
  • špičkový výnos kvalitní silážní hmoty
  • vhodný také na studená, vlhká stanoviště, těžké půdy
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
  • velmi vzrůstný hybrid s bohatým olistěním
  • doporučeno také po senážním žitě
SUSETTA je nový velmi raný dvouliniový hybrid disponující mimořádnou plasticitou v různých půdních podmínkách. Neoddiskutovatelnou vlastností je tolerance vlhkých a chladných stanovišť a těžkých půd. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Za dobrých vláhových podmínek dorůstá výšky přes 3 metry (ÚKZÚZ 2016: 313 cm). Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je hybridem vhodným na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností vůči fuzariózám palic (8,3). SUSETTA byla úspěšně registrována v ČR na základě výsledků ze suchého roku 2015 a pro pěstitele výborného roku 2016. O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015–2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je mimořádně plastický hybrid dosahující mezinárodně výborných výsledků na siláž i na zrno.

Špičkový výnos hmoty
v kombinaci se středně vysokým obsahem škrobu, středně vysokou stravitelností organické hmoty a střední stravitelností vlákniny jsou zárukou kvalitní siláže pro krmné účely a bioplyn. Rostliny SUSETTA také vykazují dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně. V případě dostatku siláže můžete SUSETTU sklidit na zrno. SUSETTA byla v ČR ověřena také na produkci zrna s průměrným výnosem v suchém roce 2015 9,2 t/ha (100,1 %) a 2016 13,3 t/ha (101,5 %) (ÚKZÚZ 2015–2016).
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 – 9,5
Zrno
7,5
Poznámka
Plasticita, stabilita, flexibilita. Velmi vzrůstný hybrid s výborným olistěním. Špičkový výnos kvalitní silážní hmoty, univerzální využití siláž, bioplyn, zrno. Vhodný také na těžké půdy.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUSETTA nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování. Je to velmi plastický hybrid, který je vhodný také pro vlhká, chladná stanoviště a těžké půdy. Při pěstování na siláž pro krmné účely porosty nepřehušťovat. Optimální počet rostlin je 80 – 85 000 na hektar. Při pěstování na bioplyn je ideální vysoký počet rostlin 85 – 95 000 na ha s přihlédnutím k podmínkám stanoviště. SUSETTA je vhodná také na zrno. Při pěstování na zrno je vhodná tradiční hustota porostu 75 000 rostlin na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.