Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2020 - náhled
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog PODZIM 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUSETTA S 220 Z 230Plasticita, stabilita, flexibilita.
  • špičkový výnos kvalitní silážní hmoty
  • vhodný také na studená, vlhká stanoviště, těžké půdy
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
  • velmi vzrůstný hybrid s bohatým olistěním
  • doporučeno také po senážním žitě
SUSETTA je nový velmi raný dvouliniový hybrid disponující mimořádnou plasticitou v různých půdních podmínkách. Neoddiskutovatelnou vlastností je tolerance vlhkých a chladných stanovišť a těžkých půd. SUSETTA je velmi vzrůstná se silným stonkem a s bohatým olistěním. Za dobrých vláhových podmínek dorůstá výšky přes 3 metry (ÚKZÚZ 2016: 313 cm). Velkou výhodou je univerzálnost produkce. SUSETTA je hybridem vhodným na siláž pro krmné účely, bioplyn a velmi dobrých výnosů dosahuje také při sklizni na zrno. Typem zrna je to mezityp s vysokou odolností vůči fuzariózám palic (8,3). SUSETTA byla úspěšně registrována v ČR na základě výsledků ze suchého roku 2015 a pro pěstitele výborného roku 2016. O agronomických kvalitách hybridu svědčí také registrace v různorodých podmínkách Německa (hodnocení BSA 2016 výnos SH 8, výnos zrna 8) a Polska (COBORU 2015–2016 výnos zrna 103,5 %). SUSETTA je mimořádně plastický hybrid dosahující mezinárodně výborných výsledků na siláž i na zrno.

Špičkový výnos hmoty
v kombinaci se středně vysokým obsahem škrobu, středně vysokou stravitelností organické hmoty a střední stravitelností vlákniny jsou zárukou kvalitní siláže pro krmné účely a bioplyn. Rostliny SUSETTA také vykazují dobrý STAY GREEN efekt hodnocený známkou 5, který pomáhá udržet kvalitu v průběhu sklizně. V případě dostatku siláže můžete SUSETTU sklidit na zrno. SUSETTA byla v ČR ověřena také na produkci zrna s průměrným výnosem v suchém roce 2015 9,2 t/ha (100,1 %) a 2016 13,3 t/ha (101,5 %) (ÚKZÚZ 2015–2016).
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 – 9,5
Zrno
7,5
Poznámka
Plasticita, stabilita, flexibilita. Velmi vzrůstný hybrid s výborným olistěním. Špičkový výnos kvalitní silážní hmoty, univerzální využití siláž, bioplyn, zrno. Vhodný také na těžké půdy.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUSETTA nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování. Je to velmi plastický hybrid, který je vhodný také pro vlhká, chladná stanoviště a těžké půdy. Při pěstování na siláž pro krmné účely porosty nepřehušťovat. Optimální počet rostlin je 80 – 85 000 na hektar. Při pěstování na bioplyn je ideální vysoký počet rostlin 85 – 95 000 na ha s přihlédnutím k podmínkám stanoviště. SUSETTA je vhodná také na zrno. Při pěstování na zrno je vhodná tradiční hustota porostu 75 000 rostlin na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.