Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog JARO 2020 - náhled
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog PODZIM 2019
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUNSET DS1469C S 300


Zlepšovatel kvality siláží!
  • kombinace vzrůstu a špičkové kvality
  • velmi vysoký obsah škrobu 37,7 %
  • vynikající stravitelnost organické hmoty 69,4 %
  • stabilní kvalita siláže pro krmné účely a BPS
POPIS HYBRIDU
SUNSET DS1469C je nový tříliniový hybrid, který je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin s mimořádným obsahem škrobu. SUNSET DS1469C často dosahuje výšky porostu přes 3,5 m. Výborně narůstá také v suchých ročnících a se svými 298 cm je nejvyšším středně-pozdním hybridem (ÚKZÚZ 2015–16). Jedná se o velmi vzrůstný a stabilní hybrid. Není příliš mnoho hybridů, které dokáží vyprodukovat vedle vysokého množství zelené hmoty také velmi vysoký objem zrna, které zajištuje velmi vysoký obsah škrobu. V případě SUNSET DS1469C se to šlechtiteli povedlo! Hybrid dosáhl v registračním řízení průměrného obsahu škrobu 37,7 %, což je 109 % na kontrolní odrůdy. V rámci zkoušení ÚKZÚZ dosahuje rekordního obsahu škrobu přes 40 %. Zárukou vysokého obsahu škrobu je velmi časné nalévání palic. SUNSET DS1469C dosahuje vysoké stravitelnosti organické hmoty ELOS 69,4 %.

Jedná se o mimořádně vzrůstný, bohatě olistěný hybrid, který tvoří velké palice typem zrna mezityp až zub s velmi vysokým počtem řad. Díky této kombinaci dosahuje vysokého výnosu hmoty při špičkových ukazatelích obsahu škrobu a stravitelnosti organické hmoty.

SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Poznámka
jednoznačně zlepšovatel kvality siláží, špičkový výnos škrobu a energie z hektaru, mohutné vzrůstné rostliny s mohutnými palicemi, velmi vysoký výnos hmoty

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUNSET DS1469C je ideálním hybridem pro pěstování na siláž v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. V těchto oblastech nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Maximálních výkonů dosahuje na středních až těžkých půdách s dobrým obsahem organické hmoty, kde zvládá i silné přísušky. Doporučený výsevek je 85 – 95 000 jedinců/ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SUNSET DS1469C – špičková kvalita siláže
SUNSET DS1469C – špičková kvalita siláže

© Zdroj: podklady pro registraci ÚKZÚZ, SRS
SUNSET DS1469C – vysoký výnos i sušina!
SUNSET DS1469C – vysoký výnos i sušina!

© Zdroj: podklady pro registraci ÚKZÚZ, SPS H1–H8: ATLETICO; FUTURIXX; PESANDOR; LG30311; CODISCAN; RIVOXX; EXXOTIKA; RGT LUXXIDA