Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUNSET DS1469C S 300


Zlepšovatel kvality siláží!
  • kombinace vzrůstu a špičkové kvality
  • velmi vysoký obsah škrobu 37,7 %
  • vynikající stravitelnost organické hmoty 69,4 %
  • stabilní kvalita siláže pro krmné účely a BPS
POPIS HYBRIDU
SUNSET DS1469C je nový tříliniový hybrid, který je důkazem vynikajícího šlechtitelského úspěchu kombinujícího mimořádný vzrůst rostlin s mimořádným obsahem škrobu. SUNSET DS1469C často dosahuje výšky porostu přes 3,5 m. Výborně narůstá také v suchých ročnících a se svými 298 cm je nejvyšším středně-pozdním hybridem (ÚKZÚZ 2015–16). Jedná se o velmi vzrůstný a stabilní hybrid. Není příliš mnoho hybridů, které dokáží vyprodukovat vedle vysokého množství zelené hmoty také velmi vysoký objem zrna, které zajištuje velmi vysoký obsah škrobu. V případě SUNSET DS1469C se to šlechtiteli povedlo! Hybrid dosáhl v registračním řízení průměrného obsahu škrobu 37,7 %, což je 109 % na kontrolní odrůdy. V rámci zkoušení ÚKZÚZ dosahuje rekordního obsahu škrobu přes 40 %. Zárukou vysokého obsahu škrobu je velmi časné nalévání palic. SUNSET DS1469C dosahuje vysoké stravitelnosti organické hmoty ELOS 69,4 %.

Jedná se o mimořádně vzrůstný, bohatě olistěný hybrid, který tvoří velké palice typem zrna mezityp až zub s velmi vysokým počtem řad. Díky této kombinaci dosahuje vysokého výnosu hmoty při špičkových ukazatelích obsahu škrobu a stravitelnosti organické hmoty.

SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Poznámka
jednoznačně zlepšovatel kvality siláží, špičkový výnos škrobu a energie z hektaru, mohutné vzrůstné rostliny s mohutnými palicemi, velmi vysoký výnos hmoty

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SUNSET DS1469C je ideálním hybridem pro pěstování na siláž v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. V těchto oblastech nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Maximálních výkonů dosahuje na středních až těžkých půdách s dobrým obsahem organické hmoty, kde zvládá i silné přísušky. Doporučený výsevek je 85 – 95 000 jedinců/ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SUNSET DS1469C – špičková kvalita siláže
SUNSET DS1469C – špičková kvalita siláže

© Zdroj: podklady pro registraci ÚKZÚZ, SRS
SUNSET DS1469C – vysoký výnos i sušina!
SUNSET DS1469C – vysoký výnos i sušina!

© Zdroj: podklady pro registraci ÚKZÚZ, SPS H1–H8: ATLETICO; FUTURIXX; PESANDOR; LG30311; CODISCAN; RIVOXX; EXXOTIKA; RGT LUXXIDA