Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog kukuřic 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUVIDA DS1202B S 240 Z 250

Zrno, Siláž

  • SUVIDA.jpg
Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti.
  • vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu
  • vysoký obsah škrobu
  • špičková stravitelnost organické hmoty
  • vysoká stravitelnost vlákniny
  • výborná odolnost suchu
SUVIDA DS1202B je tříliniový hybrid, jehož rostliny jsou středně vysoké až vysoké, s velmi bohatým olistěním a s velkou velmi dobře dozrňující palicí. Díky této vyvážené kombinaci SUVIDA DS1202B dosahuje mimořádných kvalitativních parametrů siláže, mezi které patří vysoký obsah škrobu, špičková stravitelnost organické hmoty a vysoká stravitelnost vlákniny. Vynikající kvality SUVIDA DS1202B potvrdila také v extrémně suchých letech:

• ÚKZÚZ 2013–14 obsah škrobu 32,9 % (103,7 % na kontroly), stravitelnost organické hmoty ELOS 71,2 %, stravitelnost vlákniny DINAG 48,8 %.
• ÚKZÚZ 2014–15 obsah škrobu 33,4 % (101,7 % na kontroly), stravitelnost organické hmoty ELOS 69,8 %, stravitelnost vlákniny DINAG 49,0 %.
• ÚKZÚZ 2015–16 obsah škrobu 33,5 % (102,3 % na kontroly), stravitelnost organické hmoty ELOS 69,2 %, stravitelnost vlákniny DINAG 48,5 %

Počáteční vývoj hybridu je velmi rychlý, přičemž SUVIDA DS1202B patří v rámci raného sortimentu ÚKZÚZ k vůbec nejrychleji rostoucím hybridům. Odolnost chladu je vysoká. Odolnost suchu je na vysoké úrovni, což bylo potvrzeno v roce 2015, kdy navzdory extrémnímu suchu SUVIDA DS1202B udržela sušinu. Naproti tomu hybridy s nižší odolností vůči suchu byly sklízeny s výrazně vyšším obsahem sušiny. Výsledné vyšší obsahy sušiny pak mohly vyvolávat dojem, že některé hybridy mají nižší FAO, než je deklarováno. Na celkovém obsahu sušiny se však v případě hybridů s nižší odolností vůči suchu nepodílelo fyziologické zrání, ale nouzové zrání vyvolané extrémním suchem, to ale nebyl případ SUVIDY DS1202B.
 

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.


Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SUVIDA DS1202B – meziročně stabilní výnos siláže
SUVIDA DS1202B – meziročně stabilní výnos siláže

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013–2015


SUVIDA DS1202B – špičkový výnos siláže
SUVIDA DS1202B – špičkový výnos siláže

Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, RS


SUVIDA DS1202B – špičkové kvalitativní parametry siláže
SUVIDA DS1202B – špičkové kvalitativní parametry siláže

Zdroj: podklady pro registraci, ÚKZÚZ, RS ,*kontroly