Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SUBITO S 260


Stabilní obr mezi obry.
  • výškový obr, který přesvědčí každého
  • obrovský výnos kvalitní silážní hmoty
  • jeden z nejžádanějších hybridů pro výrobu bioplynu
Obrovské mohutné rostliny často dosahující výšky 3,5 až 4 m. V podmínkách velmi vysoké intenzity pěstování na živinově a vláhově dobrých půdách i přes 4 m. Hybrid s vysoko nasazenými, mohutnými a silnými palicemi, erektivně postavenými listy s širokou listovou základnou – takto lze stručně popsat bezkonkurenční hybrid SUBITO.

DŮLEŽITÉ
Vysoký výnos hmoty je dosahován díky adaptovanému šlechtitelskému materiálu na místní podmínky. Ukládání škrobu do velkých palic probíhá velmi časně. Středně raná zralost zrna je rozhodující výhodou proti ostatním pozdnějším odrůdám. Společně se synchronizovaným dozráváním zbytku rostlin jsou takto zaručeny vysoké výnosy suché hmoty se středním obsahem škrobu.

SILÁŽ PRO SKOT
Mohutné rostliny hybridu SUBITO mají mimořádnou schopnost příjmu N a i přes očekávání vysokých výnosů hmoty doporučujeme u silážních porostů určených pro krmení skotu dávky N mírně ponížit proti místním zvyklostem. Výsevek na krmnou siláž by měl být v rozpětí 80 – 85 tis. rostlin na ha.

Hybrid SUBITO dosahuje mimořádných výnosů silážní hmoty se středním obsahem škrobu, díky obrovskému vzrůstu v kombinaci s mohutným olistěním. Donorem energie je stravitelnost zelených částí rostlin, která je na velmi dobré úrovni. Kvalitně vyrobená siláž z hybridu SUBITO je velmi vhodná pro středně produkční i vysoko produkční stádo. Odborníci na výživu zařazují siláž z hybridu SUBITO jako vhodnou pro dojná stáda s úrovní do 8 – 8,5 tisíc litrů mléka.

SILÁŽ PRO BIOPLYN
Jednou ze zásadních vlastností, kterými se SUBITO liší od podobně výnosných hybridů, je produkce bioplynu a jeho čistota (viz tabulka), tedy špičková produkce metanu z hmotnostní jednotky siláže. A to je jeden z nejzásadnějších ekonomických ukazatelů při provozu bioplynové stanice. Na 1 kWh tak pěstitel potřebuje méně kukuřičné siláže, tedy menší pěstební plochu. U silážních porostů určených pro výrobu bioplynu je vhodné vypočtený normativ potřeby N o 10 % navýšit. Výsevek na bioplyn-siláž by měl být dle půdně-klimatických podmínek v rozpětí 90 – 95 tis. rostlin na ha.
 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8,5 - 9,5
Poznámka
velmi vysoké robustní rostliny s erektivně postavenými listy a s mohutnými palicemi, excelentní výnos silážní hmoty, vhodný na siláž a specialista na výrobu bioplynu

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SUBITO S260 – produkce bioplynu
SUBITO S260 – produkce bioplynu

© Zdroj: SAATEN-UNION CZ s.r.o., ÚKZÚZ 2013–14
SUBITO S260 – meziročně stabilní obr mezi obry
SUBITO S260 – meziročně stabilní obr mezi obry

© Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011–2015