Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURTERRA S 250 Z 260


Nová definice výnosu!
  • vysoké výnosy zrna a energie z hektaru
  • vysoké výnosy suché hmoty i v extrémních letech
  • vysoká adaptabilita a strestolerance
  • vysoká výnosová stabilita
POPIS HYBRIDU
SURTERRA je raný jednoduchý hybrid ze zcela nového šlechtění kladoucího důraz na výnos silážní hmoty a zrna, tedy na kombinaci zajišťující vysoký výnos energie z hektaru. Rostliny SURTERRA jsou vysoké, bohatě olistěné, listy jsou erektivně postavené. Mohutné palice disponují zrnem typu mezityp až zub. Počáteční vývoj hybridu je rychlý. SURTERRA je velice plastický hybrid disponující vysokou strestolerancí. Tyto vlastnosti zajišťují nejen vysokou stabilitu výnosů v rámci rajonizace na různých pozemcích, ale také vysokou stabilitu výnosů mezi jednotlivými pěstebními roky. Vzhledem k této fl exibilitě lze SURTERRU pěstovat na lehkých i těžkých půdách, přičemž se úspěšně vypořádá se suchým i mokrým průběhem roku.

SURTERRA NA SILÁŽ
SURTERRA zajišťuje díky kombinaci vysokého výnosu suché hmoty (BSA 2015 i 2016 hodnoceno 8) a zrna vysoký výnos energie z hektaru při velmi dobré stravitelnosti organické hmoty. Doporučený výsevek je 80 – 85 000 rostlin na ha při pěstování na siláž pro skot. Takto vyprodukovaná siláž je vhodná pro středně a vysoko produkční stáda.

SURTERRA NA ZRNO
SURTERRA dosahuje velmi vysokého výnosu zrna (BSA 2015 i 2016 hodnoceno 8) typu mezityp až zub. Při pěstování na zrno je vhodné výsevek ponížit na úroveň 70 – 75 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku je potlačena etiolizace a zásobním poolem se pak stávají palice, které jsou při nižší hustotě porostu mohutně narostlé a dokonale ozrněné.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 8,5
Zrno
7 - 7,5
Poznámka
vysoký výnos suché hmoty a energie z hektaru, velmi vysoký výnos zrna, vysoká adaptabilita a strestolerance, vysoká výnosová stabilita

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SURTERRA je výjimečně stresuodolný hybrid – výnos suché hmoty 2015
SURTERRA je výjimečně stresuodolný hybrid – výnos suché hmoty 2015

© Zdroj: AIC – mezinárodní screening 2015, 8 lokalit (n=23) K1 – K2 = nosné hybridy na pěstebních plochách
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP SILÁŽ 2015
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP SILÁŽ 2015

© Zdroj: Poloprovozní pokusy, ČR 2015
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP ZRNO 2015
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP ZRNO 2015

© Zdroj: Poloprovozní pokusy, ČR 2015