Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SURTERRA S 250 Z 260

Siláž, Zrno

  • P9077252.JPG
Nová definice výnosu!
  • vysoké výnosy zrna a energie z hektaru
  • vysoké výnosy suché hmoty i v extrémních letech
  • vysoká adaptabilita a strestolerance
  • vysoká výnosová stabilita
POPIS HYBRIDU
SURTERRA je raný jednoduchý hybrid ze zcela nového šlechtění kladoucího důraz na výnos silážní hmoty a zrna, tedy na kombinaci zajišťující vysoký výnos energie z hektaru. Rostliny SURTERRA jsou vysoké, bohatě olistěné, listy jsou erektivně postavené. Mohutné palice disponují zrnem typu mezityp až zub. Počáteční vývoj hybridu je rychlý. SURTERRA je velice plastický hybrid disponující vysokou strestolerancí. Tyto vlastnosti zajišťují nejen vysokou stabilitu výnosů v rámci rajonizace na různých pozemcích, ale také vysokou stabilitu výnosů mezi jednotlivými pěstebními roky. Vzhledem k této fl exibilitě lze SURTERRU pěstovat na lehkých i těžkých půdách, přičemž se úspěšně vypořádá se suchým i mokrým průběhem roku.

SURTERRA NA SILÁŽ
SURTERRA zajišťuje díky kombinaci vysokého výnosu suché hmoty (BSA 2015 i 2016 hodnoceno 8) a zrna vysoký výnos energie z hektaru při velmi dobré stravitelnosti organické hmoty. Doporučený výsevek je 80 – 85 000 rostlin na ha při pěstování na siláž pro skot. Takto vyprodukovaná siláž je vhodná pro středně a vysoko produkční stáda.

SURTERRA NA ZRNO
SURTERRA dosahuje velmi vysokého výnosu zrna (BSA 2015 i 2016 hodnoceno 8) typu mezityp až zub. Při pěstování na zrno je vhodné výsevek ponížit na úroveň 70 – 75 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku je potlačena etiolizace a zásobním poolem se pak stávají palice, které jsou při nižší hustotě porostu mohutně narostlé a dokonale ozrněné.

Zkrácený profil ---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní  (legenda)
 
Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
 
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje
 
Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy
 
Odolnost
Přísuškům
Chladu
 
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní (legenda)Rostlina
Typ zrna / hybridu
Výška rostlin
Výška nasazení palic
Rychlost počátečního vývoje
Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy
Odolnost
Přísuškům
Chladu
Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie
Počet rostlin / m2
Siláž
Zrno
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

SURTERRA je výjimečně stresuodolný hybrid – výnos suché hmoty 2015
SURTERRA je výjimečně stresuodolný hybrid – výnos suché hmoty 2015

Zdroj: AIC – mezinárodní screening 2015, 8 lokalit (n=23) K1 – K2 = nosné hybridy na pěstebních plochách


SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP SILÁŽ 2015
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP SILÁŽ 2015

Zdroj: Poloprovozní pokusy, ČR 2015


SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP ZRNO 2015
SURTERRA podrží i v extrémních letech – POP ZRNO 2015

Zdroj: Poloprovozní pokusy, ČR 2015