Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SULANO DS0419A S 210


Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný.
  • velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality
  • univerzální využití siláže – výživa skotu i bioplyn
  • vynikající odolnost přísušku
  • velmi rychlý počáteční vývoj
  • doporučeno také po senážním žitě
SULANO DS0419A je dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký výnos suché hmoty. Výnos siláže zajišťují velmi vysoké rostliny v kombinaci s mohutnými, skvěle ozrněnými palicemi typu zrna flint až mezityp. SULANO DS0419A disponuje vysokou odolností proti poléhání a vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je vysoká, odolnost k jarnímu chladu je velmi vysoká. Rychlost počátečního růstu je taktéž vysoká až velmi vysoká. SULANO DS0419A je univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu a „betonových krav“. Závěrem víceletého ověření ukazatelů kvality ÚKZÚZ je vysoký až velmi vysoký obsah škrobu a vysoká stravitelnost organické hmoty. Stravitelnost vlákniny je na velmi dobré úrovni:

• ÚKZÚZ 2012–2013 obsah škrobu 32,2 % (105,5 % na kontroly), ELOS 69,7 %, IVDOM 74,4 %, DINAG 47,5 %
• ÚKZÚZ 2013–2014 obsah škrobu 34,4 % (108,1 % na kontroly), ELOS 71 %, IVDOM 75,6 %; DINAG 48,1 %
• ÚKZÚZ 2014–2015 obsah škrobu 35 % (105,7 % na kontroly), ELOS 70,2 %, IVDOM 74,5 %; DINAG 48,8 %
• ÚKZÚZ 2015–2016 obsah škrobu 33,9 % (105,6 % na kontroly), ELOS 68,9 %, IVDOM 73 %, DINAG 47,9 %

SULANO DS0419A je hybridem pro výživu skotu, resp. pro vysoko a středně produkční stáda. Pokud k ukazatelům kvality siláže přidáme špičkovou produkci bioplynu, pak získáme vysoce kvalitní krmivo pro bioplynové stanice. 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Poznámka
velmi raný hybrid s velmi vysokými výnosy silážní hmoty, vynikající siláž pro skot a na bioplyn

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SULANO DS0419A nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Při pěstování na siláž pro skot je vhodným výsevkem 80 – 85 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku docílíte vysokého obsahu škrobu v siláži. Při pěstování na siláž pro bioplynové stanice doporučujeme dle půdně-klimatických podmínek stanoviště výsevek navýšit na 85 – 95 000 jedinců na hektar, při kterém docílíte nejvyšších výnosů hmoty s dobrým obsahem škrobu. SULANO DS0419A bylo praxí úspěšně prověřeno také jako ideální hybrid pro pěstování po senážním žitě.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SULANO DS0419A – výnos 2012–2016
SULANO DS0419A – výnos 2012–2016

© Zdroj: ÚKZÚZ 2012–2016
SULANO DS0419A – výnos suché hmoty (t/ha)
SULANO DS0419A – výnos suché hmoty (t/ha)

© Zdroj: podklady pro registraci, ÚKZÚZ Brno, VRS