Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SULANO DS0419A S 210


Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný.
  • velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality
  • univerzální využití siláže – výživa skotu i bioplyn
  • vynikající odolnost přísušku
  • velmi rychlý počáteční vývoj
  • doporučeno také po senážním žitě
SULANO DS0419A je dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký výnos suché hmoty. Výnos siláže zajišťují velmi vysoké rostliny v kombinaci s mohutnými, skvěle ozrněnými palicemi typu zrna flint až mezityp. SULANO DS0419A disponuje vysokou odolností proti poléhání a vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je vysoká, odolnost k jarnímu chladu je velmi vysoká. Rychlost počátečního růstu je taktéž vysoká až velmi vysoká. SULANO DS0419A je univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu a „betonových krav“. Závěrem víceletého ověření ukazatelů kvality ÚKZÚZ je vysoký až velmi vysoký obsah škrobu a vysoká stravitelnost organické hmoty. Stravitelnost vlákniny je na velmi dobré úrovni:

• ÚKZÚZ 2012–2013 obsah škrobu 32,2 % (105,5 % na kontroly), ELOS 69,7 %, IVDOM 74,4 %, DINAG 47,5 %
• ÚKZÚZ 2013–2014 obsah škrobu 34,4 % (108,1 % na kontroly), ELOS 71 %, IVDOM 75,6 %; DINAG 48,1 %
• ÚKZÚZ 2014–2015 obsah škrobu 35 % (105,7 % na kontroly), ELOS 70,2 %, IVDOM 74,5 %; DINAG 48,8 %
• ÚKZÚZ 2015–2016 obsah škrobu 33,9 % (105,6 % na kontroly), ELOS 68,9 %, IVDOM 73 %, DINAG 47,9 %

SULANO DS0419A je hybridem pro výživu skotu, resp. pro vysoko a středně produkční stáda. Pokud k ukazatelům kvality siláže přidáme špičkovou produkci bioplynu, pak získáme vysoce kvalitní krmivo pro bioplynové stanice. 

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Poznámka
velmi raný hybrid s velmi vysokými výnosy silážní hmoty, vynikající siláž pro skot a na bioplyn

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Pěstování
SULANO DS0419A nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Při pěstování na siláž pro skot je vhodným výsevkem 80 – 85 000 jedinců na hektar. Při tomto výsevku docílíte vysokého obsahu škrobu v siláži. Při pěstování na siláž pro bioplynové stanice doporučujeme dle půdně-klimatických podmínek stanoviště výsevek navýšit na 85 – 95 000 jedinců na hektar, při kterém docílíte nejvyšších výnosů hmoty s dobrým obsahem škrobu. SULANO DS0419A bylo praxí úspěšně prověřeno také jako ideální hybrid pro pěstování po senážním žitě.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
SULANO DS0419A – výnos 2012–2016
SULANO DS0419A – výnos 2012–2016

© Zdroj: ÚKZÚZ 2012–2016
SULANO DS0419A – výnos suché hmoty (t/ha)
SULANO DS0419A – výnos suché hmoty (t/ha)

© Zdroj: podklady pro registraci, ÚKZÚZ Brno, VRS