Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Směsi meziplodin
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

viterra® RS plus


Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky. Vhodná téměř do jakéhokoliv OP. Výborné prokořenění.
  • Velice příznivý vliv na půdní vlastnosti díky intenzivnímu prokořenění. Směs je vhodná do osevního postupu s kukuřicí, obilninami a s nízkým zastoupením řepky.
ŘEDKEV OLEJNÁ
Tato brukvovitá plodina se vyznačuje intenzivním nárůstem biomasy, dobrou schopností potlačovat plevele a ochranou proti erozi. Hlubokým kořenem proniká do půdy, snižuje utužení i v hlubších vrstvách půdního profi lu a napravuje půdní strukturu.

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, nenáročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lokalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí do mulče.

POHANKA OBECNÁ
Má dobrou předplodinovou hodnotu. Je vhodná i do osevního postupu s vysokým zastoupením řepky. Je citlivá na nízké teploty a velice snadno vymrzá.

Složení směsi*:                    Ředkev olejná 41 %, Pohanka 14 %, Svazenka 45 %
Hmotnostní podíly semen*: Ředkev olejná 60 %, Pohanka 30 %, Svazenka 10 %
Doporučený výsevek:          12 – 20 kg/ha
Nejzazší termín setí:            do 10. 9.
Využití pro:                           GREENING meziplodiny, úhor, souvrať

* Vyhrazujeme si právo na změnu odrůdy. Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.