Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

OSTINATO


Potravinářský žlutozrnný hrách se špičkovými parametry
  • NOVINKA 2022
  • Rekordní výnosy zrna
  • Potravinářská kvalita
  • Pevné zdraví celé rostliny
Špičkový potravinářský hrách dosahující rekordních výnosů zrna. Naprosto ideálně kloubí výnos, nízkou HTZ, vejčitý tvar zrna a mimořádně dobrou barevnou vyrovnanost. OSTINATO je středního vzrůstu s naprosto unikátním zdravotním stavem. Kořenové choroby, plíseň hrachu, šedou plíseň, strupovitost hrachu a dokonce i odolnost k virovým chorobám zvládá tato odrůda mimořádně dobře.
OSTINATO nemá vyhraněné nároky na pěstování. Díky výtečnému zdraví zvládá i vlhčí lokality a omezeně zamokřené půdy. Stejně tak na těžkých půdách díky dobrým "kořenovkám" dosahuje velmi zajímavých výsledků. V případě využití pro potravinářské účely se doporučuje porosty nepřehušťovat. S ohledem na požadovanou nižší HTZ v potravinářsví, což OSTINATO splňuje, je třeba mírně snížit výsevek oproti běžným zvyklostem.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý až rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 110,8 % (ÚKZÚZ reg. řízení 2019 a 2020)
Obsah NL
Výnos NL
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle půdně-klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
75 – 80 zrn/m2
Optimální podmínky
80 - 90 zrn/m2
Pozdní setí
90 - 100 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha.
Mikroprvky B + Mo + Mn ve fázi 15 – 20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení.

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.