Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

OSTINATO


Potravinářský žlutozrnný hrách se špičkovými parametry
  • NOVINKA 2022
  • Rekordní výnosy zrna
  • Potravinářská kvalita
  • Pevné zdraví celé rostliny
Špičkový potravinářský hrách dosahující rekordních výnosů zrna. Naprosto ideálně kloubí výnos, nízkou HTZ, vejčitý tvar zrna a mimořádně dobrou barevnou vyrovnanost. OSTINATO je středního vzrůstu s naprosto unikátním zdravotním stavem. Kořenové choroby, plíseň hrachu, šedou plíseň, strupovitost hrachu a dokonce i odolnost k virovým chorobám zvládá tato odrůda mimořádně dobře.
OSTINATO nemá vyhraněné nároky na pěstování. Díky výtečnému zdraví zvládá i vlhčí lokality a omezeně zamokřené půdy. Stejně tak na těžkých půdách díky dobrým "kořenovkám" dosahuje velmi zajímavých výsledků. V případě využití pro potravinářské účely se doporučuje porosty nepřehušťovat. S ohledem na požadovanou nižší HTZ v potravinářsví, což OSTINATO splňuje, je třeba mírně snížit výsevek oproti běžným zvyklostem.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý až rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 110,8 % (ÚKZÚZ reg. řízení 2019 a 2020)
Obsah NL
Výnos NL
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle půdně-klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
75 – 80 zrn/m2
Optimální podmínky
80 - 90 zrn/m2
Pozdní setí
90 - 100 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha.
Mikroprvky B + Mo + Mn ve fázi 15 – 20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení.

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.