Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

ASTRONAUTE


Mimořádný hrách s mimořádným výnosem.
  • Mimořádný výnos zrna
  • Vysoký výnos NL
  • Dobrý zdravotní stav
  • Střední HTZ
ASTRONAUTE je poloraná, velmi podařená žlutosemenná odrůda, která dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek. Zrno je vejčitého tvaru, střední HTZ s nízkou aktivitou Trypsin-inhibitoru a velmi dobrou barevnou vyrovnaností. ASTRONAUTE nachází uplatnění v potravinářském využití a stejně tak i jako výborný hrách pro krmné účely.

DOPORUČENÍ
ASTRONAUTE nemá vyhraněné požadavky na půdně-klimatické podmínky. Je tolerantní k lehkým půdám. Ve srovnání s jinými odrůdami hrachu je díky dobré odolnosti ke kořenovým chorobám tolerantní také k těžkým a studeným půdám.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (108,5 %)
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Kořenové choroby
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
80 – 90 zrn/m2
Optimální podmínky
90 – 100 zrn/m2
Pozdní setí
100 – 120 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík pouze jako startovací dávka v SA 20 kg/ha
Mikroprvky hrách vždy ocení zejména Mn a B, pro vysoké výnosy je hnojení mikroprvky standartem

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.