Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Hrách setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

ASTRONAUTE


Mimořádný hrách s mimořádným výnosem.
  • Mimořádný výnos zrna
  • Vysoký výnos NL
  • Dobrý zdravotní stav
  • Střední HTZ
ASTRONAUTE je poloraná, velmi podařená žlutosemenná odrůda, která dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek. Zrno je vejčitého tvaru, střední HTZ s nízkou aktivitou Trypsin-inhibitoru a velmi dobrou barevnou vyrovnaností. ASTRONAUTE nachází uplatnění v potravinářském využití a stejně tak i jako výborný hrách pro krmné účely.

DOPORUČENÍ
ASTRONAUTE nemá vyhraněné požadavky na půdně-klimatické podmínky. Je tolerantní k lehkým půdám. Ve srovnání s jinými odrůdami hrachu je díky dobré odolnosti ke kořenovým chorobám tolerantní také k těžkým a studeným půdám.


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý
Výška rostlin
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (108,5 %)
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ

Odolnost k chorobám
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Kořenové choroby
Padlí hrachu

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od začátku března dle klimatických podmínek

Výsevek
Rané setí
80 – 90 zrn/m2
Optimální podmínky
90 – 100 zrn/m2
Pozdní setí
100 – 120 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Dusík pouze jako startovací dávka v SA 20 kg/ha
Mikroprvky hrách vždy ocení zejména Mn a B, pro vysoké výnosy je hnojení mikroprvky standartem

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.