Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

PERUN


"Božský" to oves s vládou nad ostatními
  • NOVINKA 2022/23
  • Mimořádný výnos obilek
  • Vysoká odolnost k poléhání
  • Špičkový i v extrémních podmínkách
PERUN je další mimořádná odrůda ze šlechtění NORDSAAT, která exceluje nejen v běžných podmínkách, ale v porovnání s jinými odrůdami dosahuje "božských" výnosů i za extrémího stavu. PERUN je středně raná, velmi vyvážená odrůda s pevným zdravím a s dobrou
odolností proti poléhání. Dosahuje vysokého výnosu čistých obilek s nízkou pluchatostí a vysoké výtěžnosti ovesné rýže. V roce 2023 již plně nahradí odrůdu POSEIDON.
PERUN dává jistotu vysokého výnosu zrna i obilek nejen na středních půdách, ale zejména též v extrémních podmínkách. Disponuje vysokou odolností k suchu i zamokření. Vysoká i velmi vysoká nadmořská výška, lehké nebo naopak velmi těžké půdy, s tím vším si PERUN velmi dobře poradí. Možnost využití odrůdy PERUN do senáže např. v kombinaci s novou odrůdou hrachu ORCHESTRA se jeví jako velmi zajímavá. Bude dále ověřováno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
Výnos obilek - špičkový – 105 % (ÚKZÚZ registrace)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Komplex list. skvrnitostí
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
není

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.