Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

PERUN


"Božský" to oves s vládou nad ostatními
  • NOVINKA 2022/23
  • Mimořádný výnos obilek
  • Vysoká odolnost k poléhání
  • Špičkový i v extrémních podmínkách
PERUN je další mimořádná odrůda ze šlechtění NORDSAAT, která exceluje nejen v běžných podmínkách, ale v porovnání s jinými odrůdami dosahuje "božských" výnosů i za extrémího stavu. PERUN je středně raná, velmi vyvážená odrůda s pevným zdravím a s dobrou
odolností proti poléhání. Dosahuje vysokého výnosu čistých obilek s nízkou pluchatostí a vysoké výtěžnosti ovesné rýže. V roce 2023 již plně nahradí odrůdu POSEIDON.
PERUN dává jistotu vysokého výnosu zrna i obilek nejen na středních půdách, ale zejména též v extrémních podmínkách. Disponuje vysokou odolností k suchu i zamokření. Vysoká i velmi vysoká nadmořská výška, lehké nebo naopak velmi těžké půdy, s tím vším si PERUN velmi dobře poradí. Možnost využití odrůdy PERUN do senáže např. v kombinaci s novou odrůdou hrachu ORCHESTRA se jeví jako velmi zajímavá. Bude dále ověřováno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
Výnos obilek - špičkový – 105 % (ÚKZÚZ registrace)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Komplex list. skvrnitostí
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
není

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.