Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

LION


Revoluce ve výnose.
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoká odolnost k poléhání
  • Mimořádný výnos ovesné rýže
POPIS ODRŮDY
LION je nová mimořádně výnosná odrůda ovsa pluchatého, pocházející z již tak úspěšné řady šlechtění POSEIDON, OZON. Jako nově registrovaná odrůda exceluje ve výnose v zahraničí a nyní nově také v ČR. Předností je vysoká odolnost k poléhání, výborný zdravotní stav a pěstitelská nenáročnost. Pro potravinářský průmysl představuje LION mimořádný přínos díky velmi vysokému výnosu ovesné rýže.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
LION dosahuje vynikajících výnosů zrna i obilek ve všech půdně-klimatických podmínkách. Využití také nalézá jako komponent do jarních luskovino-obilních směsí (LOS) a to díky vyššímu vzrůstu, velmi dobré odolnosti proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 104 % (ÚKZÚZ 2017–2019)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Komplex list. skvrnitostí
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
     
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
není 

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.