Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

LION


Revoluce ve výnose.
  • Špičkový výnos zrna
  • Vysoká odolnost k poléhání
  • Mimořádný výnos ovesné rýže
POPIS ODRŮDY
LION je nová mimořádně výnosná odrůda ovsa pluchatého, pocházející z již tak úspěšné řady šlechtění POSEIDON, OZON. Jako nově registrovaná odrůda exceluje ve výnose v zahraničí a nyní nově také v ČR. Předností je vysoká odolnost k poléhání, výborný zdravotní stav a pěstitelská nenáročnost. Pro potravinářský průmysl představuje LION mimořádný přínos díky velmi vysokému výnosu ovesné rýže.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
LION dosahuje vynikajících výnosů zrna i obilek ve všech půdně-klimatických podmínkách. Využití také nalézá jako komponent do jarních luskovino-obilních směsí (LOS) a to díky vyššímu vzrůstu, velmi dobré odolnosti proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 104 % (ÚKZÚZ 2017–2019)
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Komplex list. skvrnitostí
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
     
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
není 

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.