Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

POSEIDON


Dlouhodobě jeden z nejpěstovanějších ovsů v ČR.
  • Vysoký výnos zrna
  • Výborný i v extrémních podmínkách
  • Velmi dobrý zdravotní stav
POSEIDON je špičkovou odrůdou ovsa pluchatého ze šlechtění NORDSAAT, která je schopna z minima dosáhnout vynikajících výsledků. POSEIDON je pluchatá, polopozdní odrůda středního až nižšího vzrůstu, dosahující excelentních výnosů zrna díky vyššímu počtu zrn v latě, vysoké HTZ přes 39 g a zejména díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a mimořádné stres-toleranci.

DOPORUČENÍ
POSEIDON podává excelentní výsledky na středně kvalitních půdách. Ovšem v extrémních půdních podmínkách (lehké až velmi lehké, kamenité, písčité nebo naopak těžké, studené mokré půdy) a ve vysoko položených lokalitách nemá ve výnose zrna konkurenci.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 106,9 %
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici

© Zdroj: ÚKZÚZ, výnos zrna 2016–2018, odrůdy ve 3. roce zkoušení, *kontroly