Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Oves setý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

POSEIDON


Dlouhodobě jeden z nejpěstovanějších ovsů v ČR.
  • Vysoký výnos zrna
  • Výborný i v extrémních podmínkách
  • Velmi dobrý zdravotní stav
POSEIDON je špičkovou odrůdou ovsa pluchatého ze šlechtění NORDSAAT, která je schopna z minima dosáhnout vynikajících výsledků. POSEIDON je pluchatá, polopozdní odrůda středního až nižšího vzrůstu, dosahující excelentních výnosů zrna díky vyššímu počtu zrn v latě, vysoké HTZ přes 39 g a zejména díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a mimořádné stres-toleranci.

DOPORUČENÍ
POSEIDON podává excelentní výsledky na středně kvalitních půdách. Ovšem v extrémních půdních podmínkách (lehké až velmi lehké, kamenité, písčité nebo naopak těžké, studené mokré půdy) a ve vysoko položených lokalitách nemá ve výnose zrna konkurenci.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
špičkový – 106,9 %
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ
Podíl předního zrna
Podíl pluch

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
  dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky
Před setím 30 – 60 kg N/ha 30 kg N/ha
Začátek vegetace 0 – 30 kg N/ha 40 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici
Ovsy SAATEN-UNION stále na špici

© Zdroj: ÚKZÚZ, výnos zrna 2016–2018, odrůdy ve 3. roce zkoušení, *kontroly