Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

AMIDALA dvouřadý


Výběrová sladovnická odrůda ječmene jarního
  • NOVINKA 2022
  • Vysoký výnos zrna
  • Unikátní sladovnická jakost
  • Ranost
  • Pevné zdraví
AMIDALA je středně raná odrůda, středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odolností proti lámání stébla pod klasem. Odrůda je vybavena genem Mlo zajišťující rezistenci k padlí travnímu. Pevné zdraví listové plochy i klasu je zajištěno komplexní odolností ke všem významných chorobám ječmene. AMIDALA dosahuje vysokého až velmi vysokého a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách. Zrno velké baculaté, HTZ často přes 50 g s vysokým podílem předního zrna.
Ječmen AMIDALA lze úspěšně pěstovat ve všech půdně-klimatických podmínkách vhodných pro produkcí výběrového sladovického ječmene. Díky pevnému zdraví a dobré odolnosti proti poléhání nevyžaduje vysoké náklady na pěstování. Výtečná sladovnická kvalita je dána velmi dobrými hodnotami všech sledovaných parametrů, zejména však vysokým extraktem a i ideální hodnotou dusíkatých látek.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
Podíl předního zrna

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
vysoký až velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost.
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost.

Výsevek
Rané setí
300 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 40 – 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny
a půdních podmínek). Poč. odnožování (EC 21 – 22) do 20 kg N/ha + CCC 0,5 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat).

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je AMIDALA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky azolu a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,5 – 0,7l tebuconazole.

Vhodnost po obilovině
lze

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.