Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen jarní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

BENTE dvouřadý


Nejvýkonnější krmný ječmen na českém trhu.
  • Špičkový výnos zrna
  • Velká HTZ
  • Ranost
  • Pevné zdraví
POPIS ODRŮDY
BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene. BENTE je jednou z nejranějších odrůd sortimentu, přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu vysokou HTZ často přes 53 g, velmi vysoký podíl předního zrna a velmi dobrý zdravotní stav. BENTE je středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
BENTE je absolutní špičkou ve výnose zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. U pěstování této odrůdy agronom nemusí řešit, kam odrůdy zaset či jakou technologii volit. Mimořádná plasticita odrůdy BENTE je oproti jiným krmným odrůdám tou největší výhodou.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
vysoký (109,1 % ošetřená / 109,8 % neošetřená var.)
Hustota porostu
Počet zrn v klase

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny a půdních podmínek)
Poč. odnožování (EC 21–22) 40 – 50 kg N/ha + CCC 0,5 – 0,7 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je BENTE zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,4 – 0,7 l tebuconazole.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.