Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++


Velmi pozdní setí pšenice?

Dodržení agrotechnického termínu setí každé plodiny je vždy základem úspěšné sklizně. Mohou se však vyskytnout a také se velmi často vyskytují situace, kdy nemáme jinou možnost, než set pšenici v pozdních či velmi pozdních termínech setí. U většiny odrůd však při pozdních termínech dochází k silné výnosové depresi. Neplatí to však u odrůd GENIUS a novinky RIVERO.

RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním termínům setí.
RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním termínům setí.
Testování jako záruka správného doporučení

Firma SAATEN-UNION každoročně investuje mnoho peněz do testování svých odrůd v podmínkách České republiky. Nejen, že odrůdy mají registraci v ČR prostřednictvím ÚKZÚZ, ale separátně probíhají pokusy tak, abychom mohli pěstiteli doporučit nejlepší technologii pěstování.

Odrůdy pšenice ozimé SAATEN-UNION jsou již mnoho let testovány také na reakci k raným, středním a velmi pozdním termínům setí. Napříč jsou pak vedeny pokusy na hustotu výsevu a to ve třech různých půdně-klimatických regionech ČR.

GENIUS a RIVERO – unikátní odrůdy pro velmi pozdní setí

GENIUS – v roce 2018 druhá nejmnoženější registrovaná odrůda v ČR už několik let dokazuje, že je mistrem i v nejzazších termínech setí. Jednak disponuje velmi dobrou zimuvzdorností a mrazuvzdorností a jednak má velmi rychlou jarní regeneraci. Také dokáže dosahovat vysokých výnosů i s nižším počtem klasů na m2, tedy nevyžaduje tolik času pro odnožování. Úspěšnost odrůdy GENIUS v české praxi jen potvrzuje jeho dobré zdraví, špičková potravinářská kvalita E+ a stabilně vysoké výnosy zdravého zrna. GENIUS je prostě stálice českého farmáře.

GENIUS – v roce 2017 i 2018 druhá nejpěstovanější registrovaná odrůda v ČR už několik let dokazuje, že je mistrem i v nejzazších termínech setí.
GENIUS – v roce 2017 i 2018 druhá nejpěstovanější registrovaná odrůda v ČR už několik let dokazuje, že je mistrem i v nejzazších termínech setí.
RIVERO – novinka, která se hned ve druhém roce po zavedení na český trh stala 6. nejmnoženější odrůdou v ČR. RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním termínům setí. Výnosový rozdíl mezi zasetým RIVEREM ve správném agrotechnickém termínu a RIVEREM zasetým velmi pozdě je většinou statisticky neprůkazný nebo jen na hranic průkaznosti. RIVERO již v roce 2016 oslovilo první pěstitele svým špičkovým výnosem zrna, kdy často převyšovalo podnikový průměr o 1 tunu. V letošním i loňském roce zase RIVERO ukázalo poměrně dobrou toleranci k suchu. V každém roce se však RIVERO může pochlubit excelentním zdravotním stavem listového aparátu. RIVERO také disponuje potravinářskou kvalitou E či A ve všech vykupovaných parametrech (E – pádové číslo, A – obsah NL, A – Zelenyho test, E/A – objemová hmotnost)

Závěr

Zvažujete-li u pšenice ozimé pozdní či velmi pozdní termíny setí, neriskujte ve výběru odrůdy. Zvolte certifikované osivo odrůd GENIUS a RIVERO. Tato volba se Vám vyplatí.