Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog KUKUŘICE 2020
Katalog KUKUŘICE: zrno 2020
Katalog JARO 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus - Viterra 2020
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Fenomén odrůdových zkoušek užitné hodnoty na ÚKZÚZ – hybridní pšenice.

Hybridní pšenice svým výkonem každoročně přesvědčují pěstitele v praxi. Hybridy jsou spolehlivé. Jejich výnos v perfektních půdních podmínkách je velmi vysoký. Současně díky svým vlastnostem dokáží hybridy setřít rozdíly mezi dobrými a špatnými pozemky. I na horších polích totiž dávají pěstitelům oporu v podobě nadstandardních a hlavně stabilních výnosů. I na méně bonitních polích dokáží vytvořit porost, který vzhledem i výnosem odpovídá porostům konvenčních odrůd na daleko kvalitnějších půdách.

Hybridy mají výhodu, která vyplývá z využití heterozního efektu v F1 generaci. Hybridní odrůdy mají vysoký výnosový potenciál a jsou geneticky perfektně vybavené pro to, aby obstály i v náročných podmínkách pěstování. Hybridy jsou velmi plastické a ze zkušeností pěstitelů vyplývá, že je lze úspěšně pěstovat na problémových lokalitách. Pěstitelé je často sejí na velmi těžkých nebo naopak lehkých a výsušných pozemcích. Lze je zařadit i na pozemky až téměř nevhodné pro pěstování pšenice. Ve všech těchto stresových podmínkách rostliny využívají svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát, lépe reagují na stresové podmínky a minimalizují ztráty na výnosu zrna, které hrozí při každém stresu. K maximalizaci využití jejich výnosového potenciálu samozřejmě napomáhá také fakt, že odrůdy hybridní pšenice SAATEN-UNION jsou zpravidla málo náchylné na choroby, některé mají navíc gen Pch 1 zvyšující jejich přirozenou odolnost vůči pravému stéblolamu.

V posledních letech se na většině území České republiky pěstitelům pšenice dařilo a byly zaznamenány nadprůměrné výnosy. Vždyť průměrný výnos pšenice ozimé v České republice za období posledních tří let, tedy 2014-2016, byl 6,45 t/ha. Těchto příznivých podmínek pěstitelé hybridních pšenic maximálně využili. Zkušení agronomové, kteří mají s hybridy zkušenosti a dovedli jejich pěstební technologii téměř k dokonalosti, s nimi dosahovali rekordních výnosových výsledků či výnosů na daných lokalitách nadstandardních.

Ve stresových podmínkách hybridní pšenice využívá svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát.
Ve stresových podmínkách hybridní pšenice využívá svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát.

V praxi hybridní pšenice výsledky mají, ale jaký mají vlastně výnosový potenciál v porovnání s nejlepšími konvenčními odrůdami? Nejvíce relevantní odpověď na tuto otázku dokáží dát zkoušky užitné hodnoty, což jsou pokusy s odrůdami prováděné pro účely jejich registrace, které v ČR zajišťuje ÚKZÚZ. Hybridní odrůdy pšenice ozimé v těchto pokusech excelují. V roce 2012 byla do těchto tříletých pokusů přihlášena hybridní odrůda pod označení SURH.5741-326, tedy českým pěstitelům již dobře známý hybrid HYFI. Tomu, že za sebou v těchto pokusech zanechá HYFI svou stopu, napověděl hned první rok zkoušení. Průměrný výnos zrna byl u HYFI 111 % v průměru ošetřené a neošetřené varianty a dokonce 115 % na kontroly v neošetřené variantě (ÚKZÚZ, 2013). Po třech letech zkoušení byla HYFI nakonec registrována na prvním místě ve výnosu zrna s průměrným výnosem 105,7 % a dokonce 108 % v neošetřené variantě (ÚKZÚZ, 2013-15). HYFI v těchto pokusech zároveň potvrdila, že hybridy mají dobrý zdravotní stav, dobré hodnocení měla i v odolnosti poléhání i mrazuvzdornosti. Výsledky ukazatelů pekařské jakosti ukázaly, že se také jedná o velmi dobrou potravinářskou odrůdu pšenice.

V roce 2015 byla zařazena do registračních pokusů další hybridní pšence a svým výnosem opět dominovala. Byla to odrůda HYKING (SURH.4379-380). Po prvním roce zkoušení byla nejvýnosnější odrůdou s výnosem dokonce 112 % na kontroly Gordian Frisky, Elan a Annie (ÚKZÚZ 2015). V následujícím roce, tedy již po dvou letech zkoušení měl HYKING výnos dokonce 112,7 % na tyto kontroly a byl opět nejvýnosnější odrůdou (ÚKZÚZ, 2016). Takový výnosový odstup je u pšenice již velmi podstatný. Velmi slibné jsou také agronomické vlastnosti hybridu HYKING, zejména jeho výborná odolnost chorobám a poléhání. Klíčové parametry potravinářské jakosti u odrůdy HYKING prozatím vychází na úrovni A/B.

HYKING 2015 2016 2015-2016
Neošetřená varianta 112,3 115,6% 113,7 %
Ošetřená varianta

112,3

110,1% 111,3 %
Průměr obou variant 112,3 112,9% 112,6 %

Tyto výsledky potvrzují kvalitu hybridních odrůd pšenice ozimé. Z výsledků hybridních odrůd HYFI a HYKING, které svými výsledky vynikají nad nejlepšími novými konvenčními odrůdami, je patrné, že hybridy jsou ideální volbou pro všechny pěstitele, kteří s výnosem pšenice míří vysoko.