Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HYSEED 2019
Katalog PODZIM 2019
Katalog KUKUŘIC 2019
Katalog VITERRA 2019
Katalog JARO 2019
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Fenomén odrůdových zkoušek užitné hodnoty na ÚKZÚZ – hybridní pšenice.

Hybridní pšenice svým výkonem každoročně přesvědčují pěstitele v praxi. Hybridy jsou spolehlivé. Jejich výnos v perfektních půdních podmínkách je velmi vysoký. Současně díky svým vlastnostem dokáží hybridy setřít rozdíly mezi dobrými a špatnými pozemky. I na horších polích totiž dávají pěstitelům oporu v podobě nadstandardních a hlavně stabilních výnosů. I na méně bonitních polích dokáží vytvořit porost, který vzhledem i výnosem odpovídá porostům konvenčních odrůd na daleko kvalitnějších půdách.

Hybridy mají výhodu, která vyplývá z využití heterozního efektu v F1 generaci. Hybridní odrůdy mají vysoký výnosový potenciál a jsou geneticky perfektně vybavené pro to, aby obstály i v náročných podmínkách pěstování. Hybridy jsou velmi plastické a ze zkušeností pěstitelů vyplývá, že je lze úspěšně pěstovat na problémových lokalitách. Pěstitelé je často sejí na velmi těžkých nebo naopak lehkých a výsušných pozemcích. Lze je zařadit i na pozemky až téměř nevhodné pro pěstování pšenice. Ve všech těchto stresových podmínkách rostliny využívají svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát, lépe reagují na stresové podmínky a minimalizují ztráty na výnosu zrna, které hrozí při každém stresu. K maximalizaci využití jejich výnosového potenciálu samozřejmě napomáhá také fakt, že odrůdy hybridní pšenice SAATEN-UNION jsou zpravidla málo náchylné na choroby, některé mají navíc gen Pch 1 zvyšující jejich přirozenou odolnost vůči pravému stéblolamu.

V posledních letech se na většině území České republiky pěstitelům pšenice dařilo a byly zaznamenány nadprůměrné výnosy. Vždyť průměrný výnos pšenice ozimé v České republice za období posledních tří let, tedy 2014-2016, byl 6,45 t/ha. Těchto příznivých podmínek pěstitelé hybridních pšenic maximálně využili. Zkušení agronomové, kteří mají s hybridy zkušenosti a dovedli jejich pěstební technologii téměř k dokonalosti, s nimi dosahovali rekordních výnosových výsledků či výnosů na daných lokalitách nadstandardních.

Ve stresových podmínkách hybridní pšenice využívá svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát.
Ve stresových podmínkách hybridní pšenice využívá svůj mohutný a velmi efektivní kořenový i listový aparát.

V praxi hybridní pšenice výsledky mají, ale jaký mají vlastně výnosový potenciál v porovnání s nejlepšími konvenčními odrůdami? Nejvíce relevantní odpověď na tuto otázku dokáží dát zkoušky užitné hodnoty, což jsou pokusy s odrůdami prováděné pro účely jejich registrace, které v ČR zajišťuje ÚKZÚZ. Hybridní odrůdy pšenice ozimé v těchto pokusech excelují. V roce 2012 byla do těchto tříletých pokusů přihlášena hybridní odrůda pod označení SURH.5741-326, tedy českým pěstitelům již dobře známý hybrid HYFI. Tomu, že za sebou v těchto pokusech zanechá HYFI svou stopu, napověděl hned první rok zkoušení. Průměrný výnos zrna byl u HYFI 111 % v průměru ošetřené a neošetřené varianty a dokonce 115 % na kontroly v neošetřené variantě (ÚKZÚZ, 2013). Po třech letech zkoušení byla HYFI nakonec registrována na prvním místě ve výnosu zrna s průměrným výnosem 105,7 % a dokonce 108 % v neošetřené variantě (ÚKZÚZ, 2013-15). HYFI v těchto pokusech zároveň potvrdila, že hybridy mají dobrý zdravotní stav, dobré hodnocení měla i v odolnosti poléhání i mrazuvzdornosti. Výsledky ukazatelů pekařské jakosti ukázaly, že se také jedná o velmi dobrou potravinářskou odrůdu pšenice.

V roce 2015 byla zařazena do registračních pokusů další hybridní pšence a svým výnosem opět dominovala. Byla to odrůda HYKING (SURH.4379-380). Po prvním roce zkoušení byla nejvýnosnější odrůdou s výnosem dokonce 112 % na kontroly Gordian Frisky, Elan a Annie (ÚKZÚZ 2015). V následujícím roce, tedy již po dvou letech zkoušení měl HYKING výnos dokonce 112,7 % na tyto kontroly a byl opět nejvýnosnější odrůdou (ÚKZÚZ, 2016). Takový výnosový odstup je u pšenice již velmi podstatný. Velmi slibné jsou také agronomické vlastnosti hybridu HYKING, zejména jeho výborná odolnost chorobám a poléhání. Klíčové parametry potravinářské jakosti u odrůdy HYKING prozatím vychází na úrovni A/B.

HYKING 2015 2016 2015-2016
Neošetřená varianta 112,3 115,6% 113,7 %
Ošetřená varianta

112,3

110,1% 111,3 %
Průměr obou variant 112,3 112,9% 112,6 %

Tyto výsledky potvrzují kvalitu hybridních odrůd pšenice ozimé. Z výsledků hybridních odrůd HYFI a HYKING, které svými výsledky vynikají nad nejlepšími novými konvenčními odrůdami, je patrné, že hybridy jsou ideální volbou pro všechny pěstitele, kteří s výnosem pšenice míří vysoko.