Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

odrůdy Hybridní pšenice
0
+
++
Hybridní pšenice pro každého.

Hybridní pšenice vzniká uvědomělým nakřížením dvou linií. Cílem tohoto křížení je co nejvyšší heterozní efekt. Tedy souhrn vlastností, které jsou kvalitativně vyšší (lepší) než u obou rodičů. Z praktického hlediska se jedná o hledání nejvhodnějších mateřských a otcovských komponentů, které spolu vytvoří mnohem lepšího potomka, než jsou oni sami. Lepšího v mnoha hlediscích.

Zejména adaptabilita k různým půdně-klimatickým podmínkám, mimořádná tolerance ke stresu, mnohem vyšší asimilační plocha a také větší ukládací prostor pro vytvořené asimiláty, tedy vyšší počet zrn na klas a větší zrno. Dále také zvýšená schopnost přijímat živiny a to i za nižšího příjmu vody. Jde tedy o jedince, kteří díky svým vylepšeným vlastnostem nabízí pěstiteli jistotu a stabilitu výnosu i za nepříznivých půdně-klimatických podmínek.

Zejména adaptabilita k různým půdně-klimatickým podmínkám, mimořádná tolerance ke stresu, mnohem vyšší asimilační plocha a také větší ukládací prostor pro vytvořené asimiláty, tedy vyšší počet zrn na klas a větší zrno. Dále také zvýšená schopnost přijímat živiny a to i za nižšího příjmu vody. Jde tedy o jedince, kteří díky svým vylepšeným vlastnostem nabízí pěstiteli jistotu a stabilitu výnosu i za nepříznivých půdně-klimatických podmínek.

Hlavní přednosti hybridní pšenice:

Komerčně prodávané hybridní pšenice disponují těmito vlastnostmi:

Vyšší výnosový potenciál
Hybridní pšenice i za nepříznivých podmínek mnohem více odnožují, tvoří větší počet nezadinového zrna na klas a dosahují větších hodnot HTZ.

Významně mohutnější kořenový systém
Hybridní pšenice je schopna vytvořit až o 20 % silnější a mohutnější kořenový systém s vyšší sací silou kořene, což jí významně zvýhodňuje zejména na lehkých písčitých půdách, v aridních oblastech a v suchých ročnících. Hybridní pšenici je tak zajištěn vyšší přísun vody a živin i ve špatných půdně-klimatických podmínkách.

Širší listová plocha na m2
Další velmi významnou vlastností hybridních pšenic je jejich vyšší listová plocha (LAI – listová pokryvnost). V porovnání s konvenčními odrůdami mají hybridní pšenice až o 1 m2 listové plochy na m2 půdy navíc, což výrazně zvyšuje schopnost asimilace.

Velmi vysoká odnožovací schopnost
Odnožovací schopnost hybridní pšenice je neuvěřitelně vysoká. Má-li k tomu patřičné podmínky, je schopna jedna rostlina vytvořit i přes 15 (20) plnohodnotných plodných odnoží. Což je z pohledu autoregulační schopnosti něco mimořádného.

Extrémní suchovzdornost
Tato jedinečná vlastnost úzce souvisí s architekturou rostlin hybridní pšenice. Za schopnost více čerpat živiny a vodu je zodpovědný mohutnější (až o 20 %) kořenový systém a jeho vyšší sací síla. Na hospodárnosti s vodou v období stresu suchem se podílí lépe řízená transpirace, vyšší počet průduchů a jejich schopnost se včas uzavírat a regulovat transpiraci. Hybridní pšenice tak mnohem lépe odolává suchu, je schopna „podržet“ odnože a tím stabilizovat počet odnoží na jednotku plochy.
Tato vlastnost se potvrdila v extrémních letech 2012, 2013 i v jarních měsících roku 2014, kdy na mnoha lokalitách České republiky tradiční pšenice kolabovaly. Hybridní pšenice se v těchto extrémních podmínkách vypořádala s tímto extrémem mnohem lépe. Nebyly výjimkou i situace, kdy na podnicích, které v běžných letech dosahují výnosy 60 – 70 q, sklízeli u tradiční pšenice kolem 3 tun, ale u hybridní pšenice 5 – 6 tun a více. Tedy téměř o 100 % větší výnos. Hybridní pšenice tak prokázaly mimořádnou stabilitu výnosu zemědělského podniku. I na základě těchto výsledků každoročně stoupá zájem o osivo hybridní pšenice.

Rajonizace hybridní pšenice.

Hybridní pšenice v českých podmínkách nachází dvojí uplatnění:

1. Bonitně horší nebo lehké pozemky, aridní oblasti – pěstitel u hybridů v plné míře využívá jejich schopností tolerovat stres zejména na lehkých, písčitých až kamenitých půdách, kde se rostliny setkávají s pravidelným nedostatkem vláhy, a kde by konvenční odrůdy výnosově propadly. Čím větší je klimatický či půdní stres, tím vyšší je výnosový přínos hybridní pšenice v porovnání s běžnou konvenční odrůdou.

2. Vysoká intenzita s cílem dosažení nejvyšších výnosů – pěstitel hybridní pšenici seje na průměrných až lepších pozemcích s cílem dosažení špičkových výnosů zrna. Upravuje technologii pěstování na vysokou úroveň. Předpokladem jsou vysoké dávky živin a dalších ošetření (regulace růstu a fungicidy). Hybridní pšenice jsou schopny za takových podmínek dosáhnout excelentních výnosů zrna.

Obecná pravidla pro pěstování hybridní pšenice

Architektura porostu vychází z již zmíněných odlišných parametrů hybridní pšenice od konvenčních odrůd: mohutnější kořenový systém, mimořádně vysoká odnožovací schopnost, větší listová plocha a delší klas s vyšším počtem zrna a schopnost dosahovat vyšší HTZ.
Hybridní pšenice je tak schopna mnohem více využít obrovskou autoregulační schopnost. V případě nízkého počtu rostlin na plochu je schopna až zpětinásobit počet odnoží, rozšířit listovou plochu až na 5,5 m2 listů na 1 m2 plochy a vytvořit klasy až se 70 zrny o HTZ i přes 50 g.
O to zásadnější je umění agronoma těchto schopností využít. Při správné volbě dávky a termínu aplikace regulátorů růstu a při správné volbě a dávce hnojení N má pěstitel možnost velmi snadno vést porost k tíženým špičkovým výnosovým výsledkům.

Ing. Luděk Novotný
product manager SAATEN-UNION CZ s.r.o.