Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

odrůdy Pekařská pšenice
0
+
++
CENTURION je zdravé, kvalitní osinaté áčko

CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují od potravinářské pšenice stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech. Díky mimořádné stres-odolnosti a velmi dobrému zdraví je CENTURION využíván i v EKO zemědělství.

Podnik: Jaromír Novák, Vítonice, okr. Kroměříž

Výměra: 155 ha

Nadmořská výška: 200-300 m n. m.

Průměrné srážky: 700

Půdy: těžké

Struktura RV: pšenice oz. 90 ha, ječmen jarní 10 ha, řepka oz. 45 ha, ječmen oz. 10 ha

CENTURION šel na pozemek po pšenici. Sel jsem ho brzo, dobře odnožil už na podzim. Po jarních mrazech hezky zregeneroval. Sklízeli jsme ho již 20.6. a dal 7,5 t/ha. Měl velmi dobrou kvalitu (hektolitrovka přes 800 kg) a vysoké dusíky. Letos ho dělám opět.“, říká pan Jaromír Novák z Vítonic.

Agrotechnika:

Předplodina: Pšenice oz.

Zpracování půdy: minimalizace

Termín setí, výsevek: 15.9.2019, 180 kg/ha

Hnojení podzim: 150 kg NPK, herbicid Sumimax, pyretroid

Hnojení jaro: regenerace 200 kg Urea Stabil, produkční 120 kg LAV, foliárně Retafos 4 l/ha

regulace: CCC 0,6 l/ha + Moddus 0,4 l/ha

fungicid do klasu: Horizon 0,8 l/ha

výnos: 20. 6. 2020, 7,5 t/ha (12 ha)

CENTURION jako ušitý do extenzity

Podnik: ZD Březina u Tišnova (BI)

Předseda družstva: Ing. Marek Vermousek

Výměra: 325 ha orné půdy a 65 ha TTP

Nadmořská výška: 240 - 420 m n. m.

Úhrn srážek 2020: 737 mm

Struktura RV: pšenice ozimá, ječmen jarní,
řepka olejná, slunečnice, vojtěška, jetelotrávy

„V našich podmínkách se protíná požadavek na výnos, omezené vstupy a vydatnost půd. Ne každá pšenice v takových náročných podmínkách obstojí. Vystřídala se u nás již pěkná řádka odrůd. U Centurionu mne zaujal jeho zdravotní stav, suchovzdornost a schopnost se přizpůsobit nepříznivým podmínkám. Vousaté pšenice zmírňují dopad vlivu černé zvěře, jejíž početná stáda v naší členité a zalesněné krajině snadno najdou úkryt. Při pěstování pšenic využíváme podpory odnožování přípravky s CCC, hladinu hnojení dusíkem držíme kolem 150 kg/ha. Pozdní termín výsevu šel na vrub zpožděné dodávce nového secího stroje, navzdory této okolnosti se však porost pěkně vyrovnal. Ve výsledku dal CENTURION nejvyšší výnos, a to na ne zrovna nejlepším pozemku. I proto jej máme opět zasetý na 50 ha, z toho 30 ha je množitelská plocha.“, říká agronom a předseda Ing. Marek Vermousek.

Agrotechnika:

Předplodina: řepka ozimá

Termín setí: 21. 10. 2019, Pneusej 6m,

Hnojení: regenerace 75 kg N v LAD, produkční 75 kg N v LAD

Ošetření: 14. 4. herbicid Orcane + 1 l CCC + smáčedlo, 22.5. Tango Super, 2.6. Osiris

Výnos: 6,12 t/ha, průměr podniku: 5,5t/ha