Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Tritikále ozimé
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU ASKADUS


Nový TULUS ještě výnosnější a ranější
  • Špičkový výnos zrna
  • Ranost / nejranější v sortimentu
  • Výborné zdraví
  • Specialista do extrémních podmínek a na mizerné půdy
  • Nový nástupce velmi úspěšné odrůd TULUS
SU ASKADUS je poloraná odrůda špičkového výnosu zdravého zrna se střední HTZ. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi zdravou listovou plochou. Vysoké výnosy dosahuje v ošetřené i neošetřené variantě. Předností je také vysoký obsah dusíkatých látek.

Díky výtečnému zdraví, dobré odolnosti proti poléhání, vysoké tolerantnosti k suchým podmínkám a dobré odolnosti proti vymrzání je SU ASKADUS specialistou do extrémních podmínek. Velmi dobře toleruje rané i pozdní termíny setí. SU ASKADUS lze vést na vyloženě extenzivní technologii, ale velmi dobře nalezne uplatnění i u pěstitelů zaměřujících se na vyšší vstupy.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
 
vysoký (106 % – neošetřeno, 105,5 % – ošetřeno)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí travní list
Rez žitná
Braničnatky klasu
Listová skvrnitost

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 380 zrn/m2
Pozdní setí
380 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) - EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) - 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla - EC 30 – 32 (počátek sloupkování) - 30 – 50 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 31–32 (počátek sloupkování) 0,5 l mepiquat chlorid + prohexadion (při intenzivním pěstování)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid (dle infekčního tlaku)

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.