Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU MIDNIGHT Šestiřadý


Špičkový potomek rodičů TITUS a SU ELLEN
  • Špičkový výnosy zrna
  • Rekorní produktivita klasu 1,7–1,8 g
  • Ranost ve sklizni, nejpozdnější termíny setí
  • Stresuodolnost, plastičnost
  • Mrazuvzdornost
Pro vznik nové, rané mimořádně výnosné a plastické odrůdy SU MIDNIGHT šlechtitel zvolil ty nejlepší rodiče TITUS a SU ELLEN. Od obou rodiču SU MIDNIGHT získal schopnost dosahovat rekordních výnosů a mimořádnou plasticitu. Od TITUSU obdržel velmi dobrou mrazuvzdornost. Od SU ELLEN podědil ranost a stres-odolnost. SU MIDNIGHT je v současnosti hvězdou mezi "ozimáky" v Německu. Nyní
obdržel registraci též v ČR. Zde se SU MIDNIGHT umístil na 1. místě v ošetřené a na 2. místě v neošetřené variantě za tři velmi složité roky 2019–2021. Je to naprosto univerzální ječmen s vyšší výškou porostu, ovšem s dobrou odolností proti poléhání. Unikátnost odrůdy
SU MIDNIGHT je v jeho mimořádné a rekordní produktivitě klasu a v jedinečné schopnosti setí v nejpozdnějších termínech.

Registrací SU MIDNIGHT se společně s odrůdou SU ELLEN stal nejranější odrůdou sortimentu v ČR. Díky své univerzálnosti je odrůda vhodná defacto pro každého pěstitele, který žádá jistotu, stabilitu a vysoké výnosy kvalitního zrna. Díky své ranosti a velmi rychlému nalévání zrna s vysokou HTZ, velmi dobře zvládá nejsušší lokality. Naprosto mimořádný je i díky vysoké toleranci k pozdnímu setí. Je to jediná odrůda ozimého ječmene, která zvládá nejpozdnější termíny setí!

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
Velmi vysoký v ošetřené a vysoký až velmi vysoký v neoš. variantě (1. a 2. místo 2019–2021)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO                          25. 9. – 20. 10.
ŘVO a OVO              20. 9. – 10. 10.
BVO                          15. 9. – 30. 9.

Výsevek
Rané setí
300 – 320 zrn/m2
Optimální podmínky
320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 15 kg močoviny jako roztok s 0,3 l CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 30 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) do 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 30 – 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzívní pěstování)
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.