Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Ječmen ozimý
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

SU MIDNIGHT Šestiřadý


Špičkový potomek rodičů TITUS a SU ELLEN
  • Špičkový výnosy zrna
  • Rekorní produktivita klasu 1,7–1,8 g
  • Ranost ve sklizni, nejpozdnější termíny setí
  • Stresuodolnost, plastičnost
  • Mrazuvzdornost
Pro vznik nové, rané mimořádně výnosné a plastické odrůdy SU MIDNIGHT šlechtitel zvolil ty nejlepší rodiče TITUS a SU ELLEN. Od obou rodiču SU MIDNIGHT získal schopnost dosahovat rekordních výnosů a mimořádnou plasticitu. Od TITUSU obdržel velmi dobrou mrazuvzdornost. Od SU ELLEN podědil ranost a stres-odolnost. SU MIDNIGHT je v současnosti hvězdou mezi "ozimáky" v Německu. Nyní
obdržel registraci též v ČR. Zde se SU MIDNIGHT umístil na 1. místě v ošetřené a na 2. místě v neošetřené variantě za tři velmi složité roky 2019–2021. Je to naprosto univerzální ječmen s vyšší výškou porostu, ovšem s dobrou odolností proti poléhání. Unikátnost odrůdy
SU MIDNIGHT je v jeho mimořádné a rekordní produktivitě klasu a v jedinečné schopnosti setí v nejpozdnějších termínech.

Registrací SU MIDNIGHT se společně s odrůdou SU ELLEN stal nejranější odrůdou sortimentu v ČR. Díky své univerzálnosti je odrůda vhodná defacto pro každého pěstitele, který žádá jistotu, stabilitu a vysoké výnosy kvalitního zrna. Díky své ranosti a velmi rychlému nalévání zrna s vysokou HTZ, velmi dobře zvládá nejsušší lokality. Naprosto mimořádný je i díky vysoké toleranci k pozdnímu setí. Je to jediná odrůda ozimého ječmene, která zvládá nejpozdnější termíny setí!

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
Velmi vysoký v ošetřené a vysoký až velmi vysoký v neoš. variantě (1. a 2. místo 2019–2021)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
KVO                          25. 9. – 20. 10.
ŘVO a OVO              20. 9. – 10. 10.
BVO                          15. 9. – 30. 9.

Výsevek
Rané setí
300 – 320 zrn/m2
Optimální podmínky
320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: 15 kg močoviny jako roztok s 0,3 l CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 30 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) do 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 30 – 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzívní pěstování)
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.