Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2022
Katalog HySEED 2022
Katalog VITERRA 2022
Leták SU TARROCA 2022
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYACINTH B/C


Výnosný středně raný hybrid
  • Vysoký výnos
  • Ranost
  • Excelentní odolnost rzím
POPIS HYBRIDU
HYACINTH je raný až středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–2019), výborným zdravotním stavem a nadstandardní odolností vůči rzím a fusariím. Spolu s dobrou odolností vůči poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na ošetřování porostu. Potravinářská kvalita je na úrovni "B" s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností, ale nižším obsahem NL.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Hybrid HYACINTH v sobě spojuje ranost, nenáročnost a vysoký výnos. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplodině. Při včasných výsevech je výnosný i na písčitých půdách a dobře si poradí s delšími přísušky. Díky vysokému výnosovému potenciálu je výhodné jej pěstovat i na dobrých půdách po zlepšující předplodině. Doporučený termín setí je od poloviny září s výsevkem 120 zrn/m2. V chladnějších oblastech, při pozdnějším setí (do poloviny
října) nebo při nevhodných podmínkách doporučujeme alespoň 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí ošetření proti přenašečům viróz. Na podzim lze podpořit odnožování aplikací morfolegulátoru a přihnojit N (dle zásoby v půdě). V jarním období hybridům prospívá časné přihnojení a následně u řidších porostů aplikace CCC. HYACINTH má vysokou odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména proti rzím, braničnatkám a DTR. Pokud je silný tlak, doporučujeme posílit časnou jarní ochranu přípravky kontrolujícími padlí. I přes vyšší porost má hybrid solidní odolnost poléhání, morforegulaci je tedy nutné směřovat primárně na husté nebo problematické porosty a spíše v nižší dávce.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %; ÚKZÚZ 106 % / 104 %)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Kvalita na úrovni potr. pšenic B (BSA 2017–18, ÚKZÚZ 2018). Vysoká hodnota pádového čísla (E), vysoká OH (A) a hodnota sed. testu (A), střední obsah NL (B), nízký objem pečiva.
Pádové číslo
Objemová hmotnost
Obsah NL
Zelenyho test

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 15. září do 15. října

Výsevek
Optimální podmínky
120 - 150 zrn/m2
Pozdní setí
nad 150 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování EC 21–25 (odnožování - jaro) 40 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31–35 (1. pol. sloupkování) 40–60 kg N/ha
(dávky je možné sloučit) EC 35–39 (2. pol. sloupkování) 30–50 kg N/ha
Pozdní dávky EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy) 50 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano
Odolnost k chlortoluronu
nepoužívat herbicidy s úč. látkou chlortoluron

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.