Bonus na osivo kukuřice a sóji
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE, SÓJI a SLUNEČNICE 2024
Katalog JARO 2024
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Pšenice ozimá hybridní
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

HYACINTH B/C


Výnosný středně raný hybrid
  • Vysoký výnos
  • Ranost
  • Excelentní odolnost rzím
POPIS HYBRIDU
HYACINTH je raný až středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–2019), výborným zdravotním stavem a nadstandardní odolností vůči rzím a fusariím. Spolu s dobrou odolností vůči poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na ošetřování porostu. Potravinářská kvalita je na úrovni "B" s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností, ale nižším obsahem NL.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Hybrid HYACINTH v sobě spojuje ranost, nenáročnost a vysoký výnos. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplodině. Při včasných výsevech je výnosný i na písčitých půdách a dobře si poradí s delšími přísušky. Díky vysokému výnosovému potenciálu je výhodné jej pěstovat i na dobrých půdách po zlepšující předplodině. Doporučený termín setí je od poloviny září s výsevkem 120 zrn/m2. V chladnějších oblastech, při pozdnějším setí (do poloviny
října) nebo při nevhodných podmínkách doporučujeme alespoň 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí ošetření proti přenašečům viróz. Na podzim lze podpořit odnožování aplikací morfolegulátoru a přihnojit N (dle zásoby v půdě). V jarním období hybridům prospívá časné přihnojení a následně u řidších porostů aplikace CCC. HYACINTH má vysokou odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména proti rzím, braničnatkám a DTR. Pokud je silný tlak, doporučujeme posílit časnou jarní ochranu přípravky kontrolujícími padlí. I přes vyšší porost má hybrid solidní odolnost poléhání, morforegulaci je tedy nutné směřovat primárně na husté nebo problematické porosty a spíše v nižší dávce.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %; ÚKZÚZ 106 % / 104 %)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Kvalita na úrovni potr. pšenic B (BSA 2017–18, ÚKZÚZ 2018). Vysoká hodnota pádového čísla (E), vysoká OH (A) a hodnota sed. testu (A), střední obsah NL (B), nízký objem pečiva.
Pádové číslo
Objemová hmotnost
Obsah NL
Zelenyho test

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
Termín setí
od 15. září do 15. října

Výsevek
Optimální podmínky
120 - 150 zrn/m2
Pozdní setí
nad 150 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování EC 21–25 (odnožování - jaro) 40 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31–35 (1. pol. sloupkování) 40–60 kg N/ha
(dávky je možné sloučit) EC 35–39 (2. pol. sloupkování) 30–50 kg N/ha
Pozdní dávky EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy) 50 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku

Vhodnost po obilovině
ano (+++)
Vhodnost po kukuřici
ano
Odolnost k chlortoluronu
nepoužívat herbicidy s úč. látkou chlortoluron

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.