Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2023
Katalog HySEED 2023
Katalog VITERRA 2023
Leták RAJONIZACE ODRŮD
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Čirok
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

GARDAVAN

Nejranější čirok.
  • velmi raný hybrid s vysokou odnožovací schopností
  • ideální plodina po plodinách sklizených na GPS
  • možné pěstovat i ve výše položených oblastech
GARDAVAN je kříženec čiroku se súdánskou trávou (S. bicolor x sudanese). Je to velmi raný hybrid s vysokou odnožovací schopností. GARDAVAN je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, senáže a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech včetně vyšších poloh ČR. Vzhledem ke své ranosti je ideální plodinou po plodinách sklizených na GPS. Tolerantní je také k setí do mulče. Tento velmi raný hybrid je možné pěstovat i ve výše položených oblastech, a to i kolem 600 m n. m. GARDAVAN je možno využít jako jednosečný (siláž) nebo vícesečný (senáž).

GARDAVAN je na základě kvalitativních parametrů obsahu cukrů a stravitelnosti vhodnou alternativou pro mladý dobytek, výkrm býků a pro středně produkční stáda dojnic. Je velmi vhodnou plodinou pro bioplynové stanice. Vzhledem ke své vegetační době je vhodným řešením případného nedostatku siláže. Doporučený termín sklizně je při sušině 30–35 %.

Pěstování
Čirok vyžaduje pro svůj počáteční růst vyšší teploty než kukuřice, tedy i setí je posunuto do období května až června. Jeho růst je však poté velmi energický, a proto je možné set velmi rané hybridy i v červenci s přihlédnutím ke vláhovým poměrům dané lokality, popřípadě za použití závlahy. Rané setí – květen, pozdní termín setí – červenec. 

Výsevek dle termínu setí: Rané setí: 20–25 r/m2, pozdní termíny setí: 30 r/m2 do hloubky 2–3 cm. 
Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 100–150 kg/ha (vyšší dávky prodlužují termín sklizně, nemají již vliv na výnos a zvyšují riziko polehání). Při vícesečném využití (Gardavan) na senáž je vhodné 30 % celkové dávky N aplikovat po seči pro podporu obrůstání.
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha K2O pro výrazné zvýšení stability stébla, zvláště v úrodných oblastech a hnojení fosforem v dávce cca 30 kg/ha P2O5. 

Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, na nižší výsevek reaguje pevnějším a mohutnějším stéblem. Pro čirok jsou nevhodné studené a přemokřené půdy. Mimořádně odolný je však i k silným přísuškům v průběhu plné vegetace. Velmi dobře snáší lehké a písčité půdy.
Sklizeň
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy čirok dosáhne sušiny dle hybridu 25–35 %. Sklizeň probíhá běžnými řezačkami kukuřice se stejnou délkou řezanky, jako u rovnoměrně dozrávajících hybridů kukuřice.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.