Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Kukuřice
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

NOVIALIS (DS1901C) S300/Z300Siláž na maximum
  • TOP výnosy hmoty (BSA: 9)
  • špičkový výnos energie z hektaru
  • vynikající produkce bioplynu
  • SUCORN v pozdnější verzi
  • STAYGREEN
  • vysoká stravitelnost
POPIS HYBRIDU
NOVIALIS DS1901C je velmi robustním hybridem, jehož hlavním
účelem je produkce špičkových objemů hmoty vynikající kvality určené
pro účely krmné siláže a pro bioplynové stanice.
NOVIALIS DS1901C přesvědčuje o svých genetických kvalitách od
počátečního vývoje po sklizeň. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin
zajišťuje intenzivní růst kořenové soustavy a časné uzavření porostu.
Tím je NOVIALIS DS1901C připraven pro příchod suchých podmínek.
Celkově se jedná o velmi vysoký hybrid se špičkovým olistěním a velmi
robustní palicí. Kombinace velmi vysokého objemu snadno stravitelné
listové hmoty a vysokého podílu zrna v řezance zajišťuje vysokou
stravitelnost organické hmoty. Kombinace časného nalévání zrna
a STAY GREEN efektu navíc umožňuje maximálně využít genetický
potenciál produkce energie z ha při současně dlouhém sklizňovém
oknu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
Velmi robustní hybrid produkující špičkové objemy hmoty
vynikající kvality určené pro účely krmné siláže a pro BPS.
Vysoká stravitelnost organické hmoty, STAY GREEN efekt.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.