Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
tbl_modules_defaults - id 0 fehlt
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Osivářský trend 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

Přehled odrůd

Směsi meziplodin
Ke stažení: Aktuální list Kompletní informace

viterra® TOP


Svazenka + Jetel alexandrijský + Jetel perský + Vikev + Lupina úzkolistá + Slunečnice
  • Směs pro zlepšení půdních vlastností s vysokým podílem leguminóz. Neobsahuje brukvovité a snadno vymrzá. Pro maximální efekt doporučujeme nepodcenit přípravu půdy a setí.

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, nenáročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lokalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí do mulče.

JETEL ALEXANDRIJSKÝ (egyptský)
Má kladný vliv na půdní vlastnosti díky dlouhému kůlovému kořenu, schopnosti fi xovat vzdušný dusík a snadnému vymrzání.

JETEL PERSKÝ (zvrácený)
Má zlepšující vliv na půdní vlastnosti a fixuje vzdušný dusík. Pro maximální využití jeho pozitivních vlastností se doporučuje časné setí.

VIKEV SETÁ
Vytváří bohatě větvený kůlový kořen, fixuje vzdušný dusík a zlepšuje půdní vlastnosti.

LUPINA ÚZKOLISTÁ
Nenáročná plodina, jejíž předností je hluboký bohatě větvený kořen, výborná předplodinová hodnota a schopnost fixovat vzdušný dusík.
 

Složení směsi* Svazenka 38 %, Jetel alexandrijský
36 %, Jetel perský 22 %, Vikev 3 %,
Lupina úzkolistá 2 %, Slunečnice 1 %
Hmotnostní podíly semen* Svazenka 10 %, Jetel alexandrijský
16 %, Jetel perský 5 %, Vikev 26 %,
Lupina úzkolistá 38 %, Slunečnice 5 %
Doporučený výsevek 25 – 35 kg/ha
Nejzazší termín setí do 15. 8.
Využití pro GREENING meziplodiny

*Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.