Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘIC 2022
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Moderní hybridy kukuřice pro rok 2019

V SAATEN-UNION si ceníme přízně pěstitelů, díky které zaujímáme na plochách ČR významnou pozici. Současně jsme si vědomi, že bez úspěchů svědomité šlechtitelské práce bychom vám nyní nemohli představit zrestaurovaný sortiment kukuřice SAATEN-UNION, ve kterém najdete moderní hybridy. Ty přináší novou přidanou hodnotu z hlediska zajištění objemu kvalitní siláže pro krmné účely a PBS. Mezi tyto hybridy patří také trojice raných materiálů, které Vám touto cestou představíme.

SUVIDA DS1202B je tříliniový hybrid pro produkci vysoce kvalitní siláže z hlediska obsahu škrobu a stravitelnosti. Od své registrace v ČR podává každoročně stabilní výkony jak ve zkouškách ÚKZÚZ, kde je kontrolní odrůdou, tak také na běžných plochách. Jedná se o listový středně vysoký až vysoký hybrid, který kombinuje stabilně vysoký obsah škrobu a stravitelnost vlákniny. K udržení kvality řezanky přispívá široké sklizňové okno, které zajišťuje stabilitu sušiny také v průběhu přísušků. Důležitou vlastností je také velmi rychlý počáteční vývoj, který napomáhá rostlinám vypořádat s ranými květnovými přísušky a zajišťuje plnohodnotný vývoj porostu. SUVIDA DS1202B je určena pro vysoko až středně produkční stáda.

SUPITER DS1439B je moderním dvouliniovým hybridem, který exceluje v suchých podmínkách pěstování. Energický počáteční vývoj rostlin zajišťuje předpoklady pro vyvinutí plnohodnotného porostu také v suchých ročnících. Reakcí na sucho je tvorba plnohodnotně vyvinutých palic, které jsou zárukou škrobu. V humidnějších podmínkách pěstování SUPITER DS1439B vytváří silné olistění, kdy donorem energie je spolu se škrobem také vláknina.

ÚKZÚZ 2015–16 obsah škrobu 32,3 %, ELOS 69,3 %, IVDOM 73,9 %, DINAG 49,2 %
ÚKZÚZ 2016–17 obsah škrobu 32,8 %, ELOS 68,8 %, IVDOM 73,7 %, DINAG 48,4 %

SUPITER DS1439B je vysoce kvalitním hybridem, který své přednosti potvrzuje v suchých ročnících pěstování výnosem hmoty a kvalitou siláže.

Jsem gigant! Těmito slevy lze jednoznačně nazvat nový hybrid SUPOD S260 pod šlechtitelským názvem Podlasiak.

Ing. Bohuslav Fendrych, hlavní agronom ZOD Kámen (okr. Havlíčkův Brod)
Ing. Bohuslav Fendrych, hlavní agronom ZOD Kámen (okr. Havlíčkův Brod)
„Za svoji agronomickou praxi nepamatuji hotové žně do konce července a silážování od poloviny srpna. Sucho se dotýká už i naší oblasti vysočiny. V těchto nelehkých podmínkách jsme na výměře 43,52 ha pěstovali hybrid SUPOD společně s hybridem SUBITO pro potřebu BPS.

Sklizeň proběhla 25.8. při sušině 36,6 %. Výsledný výnos 36,3 t ZH/ha byl o 5,8 t/ha (119 %) vyšší než průměr střediska (30,5 t/ha). Tento výsledek v extrému roku 2018 nás přesvědčil o správnosti naší volby. Výnos suché hmoty SUPOD+SUBITO byl 13,3 t/ha, což bylo 109 % v porovnání na průměr střediska Vepříkov (12,2 t SH/ha)“