Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Využití :

Ranostní skupiny Siláž :

Ranostní skupiny Zrno :

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2018
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2018
Osivářský trend 2018
Katalog JARO 2018
Zobrazit vše

Kukuřice

 odrůdy Kukuřice


Prověřené kukuřice za super cenu!

Pro rok 2018 jsme pro Vás připravili mimořádnou akci na legendu českých polí SYSTEM, mimořádně výkonný a oblíbený hybrid SUDOR DS0471B, univerzální a stresuodolný hybrid SUM 0235 a SUCAMPO DS0493B, které je svými vlastnostmi nový SYSTEM.

Na hybridy SYSTEM, SUCAMPO DS0493B, SUDOR DS0471B a SUM 0235 můžete od SAATEN-UNION získat mimořádnou slevu až 20 %.

SYSTEM S240/Z240 je praxí ČR léty prověřený hybrid. Jeho dlouholetá oblíbenost je postavena na stabilních výnosech silážní hmoty s vysokým obsahem škrobu. SYSTEM je vhodný také do stresových podmínek, na horší pozemky, lehčí a sušší lokality. Navíc vyžaduje řidší výsev, než jiné hybridy, čímž také snižuje náklady za osivo. Ideální výsev na siláž je 70 – 80 tis. jedinců/ha. SYSTEM vám tak také pomůže zodpovědět otázku využití siláže nebo zrno? Porost původně určený na siláž prostě sklidíte na suché zrno.

SUCAMPO DS0493B S240/Z240 je svými vlastnostmi v podstatě nový SYSTEM. Je to plastický, nenáročný hybrid. S úspěchem ho lze pěstovat na těžkých i lehkých půdách. Disponuje velmi rychlým počátečním vývojem a je velice odolný chladným podmínkám v průběhu počátečního růstu. Bezvadně zvládá stres vyvolaný chladným, mokrým počasím a suchem. Rostliny jsou středně vysoké, dobře olistěné s dlouhými, perfektně dozrňujícími palicemi. Devízou SUCAMPO DS0493B je energeticky bohatá siláž s velmi vysokým obsahem škrobu. Nebo můžete SUCAMPO DS0493B pěstovat na suché zrno nebo CCM.

SUDOR DS0471B S240/Z260 poskytuje každoročně vynikající výnosy suchého a zdravého zrna. SUDOR DS0471B jako kontrolní odrůda ÚKZÚZ každoročně nasazuje velmi vysokou výnosovou laťku zkoušeným hybridům. Typem zrna je to zub. Z agronomických vlastností je důležitá vysoká suchovzdornost a ranost hybridu. Tato kombinace zajišťuje v suchých letech výhodu v porovnání s pozdnějšími hybridy, které nedokáží využít půdní vláhu tak, jako SUDOR DS0471B. V průběhu vegetace a při sklizni má v suchých letech prostě navrch. Při pěstování na siláž je SUDOR DS0471B velmi vzrůstným hybridem, který výborně reaguje na intenzitu pěstování. Siláž ze SUDOR DS0471B je s vysokým podílem zrna, tedy vysokým obsahem škrobu.

SUM 0235 S250/Z250 je jednoduše hybridem poskytujícím „Za málo peněz hodně muziky“. SUM 0235 je velmi plastický a nenáročný hybrid, který je vhodný jak na intenzivní, tak extenzivní způsob pěstování. SUM 0235 je univerzální dvouliniový hybrid určený pro produkci siláže s velmi dobrými

kvalitativními parametry nebo suchého zrna. Jedná se o vzrůstný hybrid s dlouhými palicemi se zrnem typu zub. Dosahuje vysokého výnosu silážní hmoty se středním až vyšším obsahem škrobu o středně vysoké stravitelnost organické hmoty. Pokud hledáte levný raný a nenáročný hybrid, který poskytuje slušné výnosy silážní hmoty dobré kvality a zároveň jej můžete využit na zrno, pak SUM 0235 je tu pro vás.