Bonus na osivo viterra® on-line
Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Kvalita :


Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog VITERRA 2023
Katalog JARO 2023
Katalog KUKUŘICE, SLUNEČNICE a SÓJI 2023
Zobrazit vše

Pšenice

 odrůdy Pšenice
0
+
++


TOBAK – nejpěstovanější odrůda v ČR.

Na rekordní výnosy s odrůdou TOBAK si čeští pěstitelé velmi rychle zvykli. Zvládají základní pěstitelské požadavky této jedinečné odrůdy a dosahují tak každoročně vynikajících výsledků. Mnoho z nich se s námi i s Vámi podělilo o své úspěchy s touto výjimečnou odrůdou.

TOBAK – nejmnoženější pšenice roku 2016; Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2016, Přehled přihlášených množitelských ploch, uvedeno 5 nejmnoženějších odrůd
TOBAK – nejmnoženější pšenice roku 2016; Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2016, Přehled přihlášených množitelských ploch, uvedeno 5 nejmnoženějších odrůd

TOBAK je mimořádně přínosná odrůda v osivářské branži i proto, že je již třetím rokem nejpěstovanější v ČR, a že pěstitelé u této odrůdy jednoznačně upřednostňují nákup certifikovaného osiva od renomovaných osivářských firem před nesmyslným používáním farmářských osiv. Již mnohokrát bylo prokázáno, že volbou kvalitního certifikovaného osiva odrůdy TOBAK pěstitel získá minimálně 5 % ve výnose navíc.

S TOBAKEM KAŽDÝ ROK O 500 kg NAVÍC

DZS Struhařov, okr. Benešov

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3550 ha
Nadmořská výška: 380 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: 1 000 ha pšenice, 500 ha ozimý ječmen, 150 ha oves, 100 ha jarní ječmen, 550 ha řepka, 150 ha mák, 450 ha kukuřice, 450 ha jetel, 50 ha luskoviny, 50 ha inkarnát Živočišná výroba: 1360 dojnic, 500 telat, 200 jalovic, výkrm drůbeže 2 mil. ks

„U odrůdy TOBAK bych vyzdvihl především jeho plasticitu. Zvládá velmi dobře i lehčí půdy. Přijde mi i zdravější, než u nás pěstované odrůdy. Také bych určitě zdůraznil každoroční stabilně vysoké výnosy.“ Říká agronom DZS Struhařov Jiří Eichler.

2013/14 – TOBAK 148 ha 9,0 t/ha; průměr podniku 8,4 t/ha
2014/15 – TOBAK 176 ha 7,6 t/ha; průměr podniku 7,3 t/ha
2015/16 – TOBAK 150 ha 8,4 t/ha; průměr podniku 7,6 t/ha

TOBAK NÁM „ŠLAPE“ I PO JARNÍM JEČMENI

PIAS Suchdol, a.s., okr. Kutná Hora

STRUKTURA FIRMY:

Mgr. Petr Magát, agronom
Mgr. Petr Magát, agronom

Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky: 640 mm
Půdy: střední, hlinitá hnědozem
Struktura RV: pšenice 37 %, j. ječmen 8 %, řepka 15 %, cukrovka 11 %, kukuřice 8 %, vojtěška 8 %, hrách 1,5 %

TOBAK SI SVÉ ZDRAVÍ UDRŽEL
„Na TOBAKu si jednoznačně cením jeho toleranci k obilní předplodině. V uplynulých čtyřech letech jsme u ozimých pšenic dosáhli (v každém roce přibližně z 1220 ha) průměrného výnosu 7,74 t/ha. TOBAK ve stejném období a vždy po jarním ječmeni udělal 8,56 t/ha, přičemž nejlepších výsledků s ním dosahujeme při výsevech do 25. září. Také díky zdravotnímu stavu nám TOBAK dobře sedí v technologii s jedním kvalitním fungicidem. O tom svědčí i loňský výnos 9,7 t/ha ze 190 ha.

Na TOBAKu si cením:
+ vhodnost po obilní předplodině (jarní ječmen)
+ stabilní dlouhodobě velmi nadprůměrné výnosy
+ široké sklizňové okno bez poklesu výnosu

Za účelem ověřování vhodnosti odrůd ozimých pšenic pro pěstování po obilovinách v našich podmínkách provádíme provozní odrůdové pokusy. Velmi perspektivní novinkou vhodnou také k setí po pšenici, je vítěz loňského ročníku odrůda RIVERO“.

TOBAK NÁM ZTRHAL VÁHU

Agro Pertoltice a.s., okr. Kutná Hora

Váha Agro Pertoltice a.s. nebyla na výnosy TOBAKu připravena. Před sklizní TOBAKU proto raději zkontrolujte stav Vaší váhy.
Váha Agro Pertoltice a.s. nebyla na výnosy TOBAKu připravena. Před sklizní TOBAKU proto raději zkontrolujte stav Vaší váhy.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2600 ha
Nadmořská výška: 450 m n. m.
Průměrné srážky: cca 680 mm
Půdy: od lehčích až po středně těžké
Struktura RV: pšenice 38 %, řepka 22 %, kukuřice 14 %, j. ječmen 10 %, oz. ječmen 7 %, jetelotrávy a luskovinoobilní směsky 5 %, brambory 4 %

„Na TOBAKu stavíme odrůdovou skladbu ozimé pšenice již čtvrtým rokem. Nejvyšších výnosů s ním dosahujeme pří výsevech uprostřed agrotechnického termínu do konce září. Také po slabších předplodinách nám pomáhá držet dobrý podnikový průměr. Vzpomínám si na kuriózní situaci ve žních 2014, kdy nám dosloužila na středisku v Bohdanči mostní váha. TOBAK si u nás vysloužil svým výnosem 9,7 t/ha ze 73 ha nejen titul vítěze sklizně, ale také označení „trhač váhy“. V současné době jej pěstujeme na 200 ha a váhu jsme pro jistotu postavili novou“, říká agronom Ing. Jaroslav Bělina.

Ing. Antonín Koutný, agronom
Ing. Antonín Koutný, agronom

TOBAK JE I LETOS JEDNOU Z NAŠICH NOSNÝCH ODRŮD, VÝBORNÉ VÝSLEDKY POTVRZUJE DLOUHODOBĚ

Agro-družstvo MORAVA, Kojetín, okr. Přerov
člen skupiny Spearhead Czech s.r.o.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1333 ha
Nadmořská výška: 200 – 220 m n. m.
Průměrné srážky: 550 – 600 mm
Struktura RV: pšenice 35 %, silážní kukuřice 25 %, řepka 15 %, ječmen jarní 12 %, cukrovka 12 %, BPS 1,2 MW

Odrůdu TOBAK pěstujeme v našem podniku již od roku 2013. Za poslední roky se stala naší nosnou odrůdou. TOBAK jsme v roce 15/16 zařadili po řepce ozimé. Setí proběhlo kolem 25. 9. po zasetí ranější pšenice. Výsevek činil 2,7–2,9 MKS na ha, což je 130–140 kg/ha. Převážnou část osiva jsme měli insekticidně namořenou, protože se nacházíme v oblasti s častým výskytem viróz. Hnojení P a K provádíme variabilně podle zásoby živin v půdě, ale u ploch TOBAKu se hnojení neprovádělo, protože byl zaset na pozemcích s vysokým až velmi vysokým obsahem těchto živin. Náchylnost odrůdy TOBAK ke klasovým fusariím řešíme výběrem vhodné předplodiny a kvalitním fungicidním ošetřením v době květu. TOBAK máme letos ke sklizni na více jak polovině naší výměry pšenice ozimé.

Sklizňový rok Výměra Výnos t/ha
2014 110 ha 10,61 t
2015 183 ha 10,42 t
2016 274 ha 10,04 t