Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog KUKUŘICE 2018
Katalog JARO 2018
Leták RIVERO 2017
Zobrazit vše

Doporučené odrůdy pšenice ozimé SU pro zásev 2017

V současné době je na trhu více jak 200 odrůd, které se pěstují v ČR. Bezpochyby není v silách agronoma se v této změti různé genetiky orientovat. Pro snadnou orientaci proto využijte např. toto doporučení! Dle SU CZ lze rozdělit odrůdy pšenice ozimé do tří základních kategorií.

RIVERO je nově nastupující potravinářská mimořádně zdravá pšenice, která ve všech vykupovaných kvalitativních parametrech dosahuje E či A kvality
RIVERO je nově nastupující potravinářská mimořádně zdravá pšenice, která ve všech vykupovaných kvalitativních parametrech dosahuje E či A kvality
TOP ODRŮDY

Jedná se o skupinu odrůd, z kterých by měl pěstitel sestavit své portfolio minimálně na 70% své pěstební plochy. Do této skupiny patří 4 odrůdy. TOBAK, PATRAS, GENIUS a mimořádná novinka RIVERO.

TOBAK lze díky jeho excelentním a rekordním výnosům zrna napříč celou Českou republikou označit za krále pšenic. Dle přehledu certifikovaného osiva ÚKZÚZ 2016 je TOBAK nyní nejpěstovanější odrůdou v České republice. Nechce-li se pěstitel připravit o rekordní výnosy, je rozumné, aby zařadil TOBAK na 20-30% svých pěstebních ploch.

PATRAS (A) je pro všechny pěstitele potravinářské pšenice bezpochyby odrůdou nejuniverzálnější, nejplastičtější a nejstabilnější. Je odrůdou garantující špičkové výnosy zrna v potravinářské kvalitě A od nížin po vysočinu, v extenzivních i v intenzivních podmínkách. PATRAS je navíc jedinečnou klasovou pšenicí, která zaujme každého i mimořádně vysokou HTZ, často překračující 50g. Pro udržení stability kvality a výnosu zemědělského podniku by PATRAS měl být zařazen na 20% pěstebních ploch.

GENIUS, i přesto že se pyšní bezkonkurenční kvalitou E9 (E+), dosahuje parádních výnosů a často svým výkonem překonává výnosné A pšenice.
GENIUS, i přesto že se pyšní bezkonkurenční kvalitou E9 (E+), dosahuje parádních výnosů a často svým výkonem překonává výnosné A pšenice.
GENIUS, i přesto že se pyšní bezkonkurenční kvalitou E9 (E+), dosahuje parádních výnosů a často svým výkonem překonává výnosné A pšenice. Jedinečnost lze spatřovat také v mimořádné toleranci vůči velmi pozdním termínům setí. Je to nejpěstovanější E pšenice v ČR a 2. nejpěstovanější pšenice vůbec. Na Slovensku je to dokonce nejpěstovanější odrůda. Logicky i GENIUS by proto měl mít své nezastupitelné místo na farmách zaměřujících se na kvalitní pšenici.

RIVERO (A/B) je nově nastupující potravinářská mimořádně zdravá pšenice, která ve všech vykupovaných kvalitativních parametrech dosahuje E či A kvality (pádovka, objemovka, NL i Zelenyho test). RIVERO se také pyšní velmi dobrou strestolerancí, velmi vysokou tolerancí k nejpozdnějším termínům setí a mrazuvzdorností. Registrace v ČR 2016 je jedním z důkazů vhodnosti do českých půdně-klimatických podmínek. Lze očekávat, že se RIVERO do dvou let stane jednou z pěti nejpěstovanějších odrůd v ČR.

DOPLŇUJÍCÍ ODRŮDY

Tato skupina odrůd díky svým vlastnostem řeší některé zvláštnosti a specifické požadavky pěstitele např. na speciální půdně-klimatické podmínky či odlišné technologické požadavky.

Do této skupiny patří odrůdy ATHLON (E), a LAVANTUS (A).

ATHLON (E) by měli využít především pěstitelé hospodařící ve srážkovém stínu, v aridních oblastech a na lehkých až písčitých půdách. ATHLON je bezesporu jednou z nejzdravějších odrůd sortimentu. Přestože byl registrován na hranici raného sortimentu, ještě několik dnů před sklizní plně funguje zdravý a zelený listový aparát pro dosažení vysokého výnosu s vysokou HTZ 48-50g. Předností je také jeho mrazuvzdornost a nepoléhavost.

LAVANTUS (A) je specifický svou vhodností pro střední až extenzivní technologie pěstování a vhodností do špatných půdně-klimatických podmínek. Disponuje vysokou tolerancí k pozdním termínům setí.

ODRŮDY KRMNÉ

Bonanza - nová krmná pšenice se špičkovou kvalitou i výnosem.
BONANZA - nová krmná pšenice se špičkovou kvalitou i výnosem.
DROMOS, BONANZA a ELIXER, jsou jistě ti nejlepší kandidáti této kategorie odrůd.

DROMOS jako neoficiální kontrola pro krmné odrůdy má svojí jedinečnost a nezastupitelnost v krmné kvalitě. Na kuřatech a hodnotě efektivnosti výkrmu to dokazuje již řadu let. Novinkou je jedna z nejmrazuvdornějších odrůd BONANZA. Oceníte u ní také špičkový výnos zrna (stejný šlechtitel jako TOBAK) a stabilně pevné zdraví. U odrůdy BONANZA lze očekávat obdobnou krmnou kvalitu jakou u DROMOSU. ELIXER jako jedna ze tří nejvýnosnějších odrůd v Německu a jako jediná C odrůda z EU katalogu nachází vícero uplatnění. Pro krmné účely, pro pšeničné pivo a díky nízkému obsahu dusíku, Zelenyho testu a specifické skladbě lepku a škrobu nachází uplatnění také jako pečivárenská odrůda.

Lze předpokládat, že každý český farmář si jistě z této skupinu doporučených odrůd pšenice ozimé SU vytvoří své nejlepší portfolio pro zásev 2017. Kvalitní certifikované osivo zmíněných odrůd zakoupíte u všech významných osivářských firem v ČR.

DOPORUČENÉ ODRŮDY POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE OZIMÉ SU PRO 2017:

TOBAK, RIVERO 30 %
PATRAS 20 %
GENIUS 20 %
RUMOR 10 %
ATHLON, LAVANTUS 10 %
hybridní pšenice 10%