Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Leták RIVERO 2017
Katalog HYBRIDNÍ PŠENICE 2017
Katalog ŽITO 2017
Katalog Viterra 2017
Zobrazit vše

Pravidla společné akce na hybridní pšenice SAATEN-UNION a BASF 2017

PRAVIDLA SPOLEČNÉ AKCE SAATEN-UNION A BASF
Nakupte 96 VJ hybridní pšenice HYFI nebo HYKING a zároveň 20 l herbicidu Choker® od BASF a získejte dodatečný bonus:

+ 1 % nad rámec finančního bonusu na HYFI a HYKING
+ sadu ručního nářadí v kufru od BASF

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 spolu se společností:

SAATEN-UNION CZ s.r.o., se sídlem v Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 25547208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32456, zastupující hybridní pšenice HYFI a HYKING, které jsou součástí této akce.

(dále společně jen „organizátoři akce“)

2. Vyhlašují akci pro zemědělské podniky, které použijí Chocker® společnosti BASF spol. s r. o. určený k herbicidnímu ošetření hybridní pšenice HYFI nebo HYKING společnosti SAATEN-UNION CZ s.r.o.

3. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 01.05.2017 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

4. Akce „Hybridní pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017“ se může zúčastnit každý zemědělský podnik, který:

(a) vyplní leták „ŽÁDOST O BONUS na podporu osiva hybridní pšenice SAATEN-UNION“ a zaškrtne zájem o čerpání bonusu vyplývajícího z nákupu herbicidního přípravku Chocker® a osiva hybridní pšenice HYFI nebo HYKING. Bonusový leták zašle na adresu SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice nejpozději do 15.08.2017.

(b) v období od 1.1.2017 do 31.10.2017 nakoupí 96 VJ osiva hybridní pšenice ozimé HYFI nebo HYKING a odešle fotokopie faktur dokládající nákup výše uvedeného osiva nejpozději do 15.11.2017 na adresu SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice

(c) a zároveň nakoupí v období od 1.1.2017 do 31.10.2017 1 balení (1x20 l) přípravku Chocker®. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur (obálku označte heslem Hybridní pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017) dokládající nákup přípravku Chocker® nejpozději do 31.10.2017 na adresu BASF spol. s r. o., Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o.

d) společnost SAATEN-UNION CZ poskytne seznam zájemců a jejich kontaktní údaje společnosti BASF spol. s r.o.

5. Pokud zemědělský podnik přihlašovací formulář nevyplní řádně a kompletně, nebude do akce zařazen jako účastník.

Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Splněním podmínek akce uvedených pod bodem 3. a 4. vznikne zemědělskému podniku nárok na dodatečný bonus, který představuje:

(a) dodatečnou slevu nad rámec běžných slev uvedených v letáku „ŽÁDOST O BONUS na podporu osiva hybridní pšenice SAATEN-UNION“ na osivo hybridní ozimé pšenice odrůd HYFI a HYKING od společnosti SAATEN-UNION CZ s.r.o. ve výši 1 % z doporučené ceny bez DPH.

(b) sadu ručního nářadí v kufru od společnosti BASF spol. s r.o., které obdrží nejdéle do konce ledna 2018 po přijetí fotokopie faktur.

8. Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i celou akci zrušit.

Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba, jejichž osobní údaje budou uvedeny v přihlašovacím formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa), jeho odesláním udělují ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., souhlas organizátorům akce s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely, tj. s uložením do databáze a využitím pro lepší informovanost o nabídce zboží a aktuálních akcích organizátorů akce “ Hybridní pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017“, a pro zpracování v souvislosti s akcí „Hybridní pšenice HYFI a HYKING + Chocker® 2017“ po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů odvolat.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku