Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog HySEED 2021
Katalog PODZIM 2021
Katalog VITERRA 2021
Katalog JARO 2021
Katalog KUKUŘIC 2021
Katalog SÓJI 2021
Zobrazit vše

ODRŮDY SAATEN-UNION PATŘÍ JIŽ ROKY K NAŠIM NOSNÝM ODRŮDÁM

Zemědělské družstvo Těšetice, okr. Olomouc

Hospodaříme na 1150 ha orné půdy, více jak čtvrtinu tvoří obilniny. Půdy jsou úrodné, zásobené vodou i živinami. Při správné volbě agrotechniky a ochrany, dosahují naše pěstované plodiny špičkových výnosů. Tomu je podřízen i výběr odrůd, který je pro nás velmi důležitý.

Ing. Pavel Smejkal, hlavní agronom
Ing. Pavel Smejkal, hlavní agronom
STRUKTURA FIRMY:
Výměra orné půdy: 1 150 ha
Nadmořská výška: 235 m n. m.
Průměrné srážky: 2012–2015: 560 mm
Půdy: převážně středně těžké
Struktura RV: pšenice 28 %, jarní ječmen 27 %, cukrovka 14 %, řepka oz. 12 %, kukuřice 9 %, ostatní víceleté pícniny 10 %
Struktura ŽV: skot 500 Ks, z toho 300 dojnic

Od pěstovaných odrůd očekáváme výborný zdravotní stav, dobré přezimování, ruku v ruce s vysokým výnosem. Naše pozornost se stále častěji obrací na vlastnosti odrůd jako je mrazuvzdornost a odolnost vůči suchu. S firmou SAATEN-UNION CZ s.r.o. spolupracujeme od jejího vstupu na Český trh a jejich odrůdy patří již řadu let k našim nosným odrůdám. Ne jinak tomu bylo i v roce 2015, kdy jsme pěstovali na 93 ha TOBAK, na 50 ha GENIUS, na 64 ha MULAN a nově jsme si vyzkoušeli na 23 ha odrůdu RUMOR. Ten jsme zaseli 30. 9. po jarním ječmeni. Na podzim odrůda nevypadala příliš pěkně a nedávali jsme jí velkou šanci na rekord, ale na jaře se porost zapojil a rostliny nadprůměrně odnožily. Během vegetace stačilo RUMORU standardní ošetření a při celkové dávce 190 Kg N jsme 4. srpna sklidili rekordních 112,4 q/ha. RUMOR je odrůda, která nás v lonském suchém létě velice příjemně překvapila, a proto jsme ji naseli i letos.

AGROTECHNIKA:
Předplodina jarní ječmen, setí 30.9, výsevkem 3,2 MKS Podzim: před setím NPK hnojení, herbicid Cougar Forte, Husar, Fury, Jaro: regulace v BBCH 23 1,5 l CCC, BBCH 31 0,3 l etephon, fungicid ArcherTurbo, Magnelo společně s mikroprvky, Hnojení: 190 kg N v LAV ve třech dávkách 50 % : 30 % : 20 %

Sklizen: 4.8. 23 ha 11,24 t/ha