Sorten-icon Vyhledávač odrůd

Zobrazit odrůdy
Váš poradce
Váš dodavatel řepky
Ke stažení
Katalog PODZIM 2020
Katalog HYSEED 2020
Katalog ŽITA 2020
Katalog Viterra 2020
Bonus HySEED 2020
Bonus Viterra 2020
Rajonizace odrůd 2020
Zobrazit vše

Aktuality

 „Zemědělka“ v Táboře dostala „Evropský dárek“ ke svým 150 letům.

V celé společnosti poslední léta rezonuje myšlenka propojení školy a praxe. Od slov k činům je vždy dlouhá cesta a ne vždy úspěšná. Mnoho dlouhodobých příkladů nenajdete. Jedním z mála úspěšných projektů je spolupráce VOŠ a SZeŠ v Táboře s jednou z nejvýznamnějších šlechtitelských společností SAATEN-UNION a RAPOOL.

Spolupráce začala před 10 lety, kdy se na školním statku v Měšicích zaselo 5 odrůd ozimého ječmene. Od té doby se hodně změnilo. 10. a 11. března se na největších poloprovozních pokusech v ČR opět sejde tým odborných poradců z celé ČR. V úterý 7. června proběhne na polích statku již 5. ročník obnovené „Zemské výstavy“, kde zemědělská veřejnost uvidí na vlastní oči 80 odrůd zemědělských plodin. Pokusy jsou celý rok přístupné nejen široké zemědělské veřejnosti, ale i studentům. Studenti zde sledují průběh vegetace a jednotlivé agrotechnické zásahy od zasetí do sklizně. Mnozí studenti zde získává informace a zkušenosti do svých maturitních prací a pro svůj profesní život.

„Šlechtění je budoucnost“ to není fráze, tj. skutečnost. Změny klimatu, dostatek potravin pro neustále rostoucí populaci a vzrůstající význam obnovitelných zdrojů vyžaduje nová šlechtitelská řešení. Cílen šlechtění SAATEN-UNION a RAPOOL je vyvinout pomocí nových technologií zdravé, kvalitativně vyspělejší a ekonomicky výnosnější odrůdy s dobrými agronomickými vlastnostmi pro všechny evropské regiony.

Díky investicím do jedné z nejmodernějších biotechnologických laboratoří a unikátní evropské zkušební síti se daří tyto odrůdy zemědělcům představovat. Součástí zkušební sítě se na podzim roku 2015 stala i „Zemědělka“ v Táboře. Na poli školního statku je zasetý pokus s hybridní pšenicí (SAATEN- UNION je jediná společnost na světě, která úspěšně šlechtí hybridy pšenice). Pokus se jmenuje FARMING TRIAL s hybridní pšenicí. Cílem pokusu, který probíhá po celé Evropě, je zpřesnit informace o vhodnosti a způsobu pěstování jednotlivých hybridů pšenice. V roce 2016, 150. let od založení školy je „Zemědělka“ poprvé součástí evropské sítě FARMING TRIAL pokusů. Gratulujeme a přejeme VOŠ a SZeŠ v Táboře do dalších let učitele, kteří rozžehnou ve svých studentech zaujetí a odbornost.

Ing. Viktor Mačura, MBA